Seznam otázek ke zkoušce ze základního lékárenského kmene IPVZ

Toto je seznam otázek k první části atestační přípravy (základní kmen). Seznam otázek ke druhé polovině základního atestačního vzdělávání naleznete zde.

Praktické dovednosti

1Popište účel, způsob a postup měření TK pacienta v lékárně
2Selfmonitoring diabetika, využití zdravotnických prostředků
3Inzulinoterapie, správná aplikace inzulínu
4Prevence a screening diabetu v lékárnách
5Nežádoucí účinky antiflogistik
6Nežádoucí účinky a rizika užívání léků při léčbě bolesti (kromě antiflogistik)
7Nežádoucí účinky vybraných skupin antibiotik – betalaktamy, chinolony, linkosamidy, sulfonamidy, chloramfenikol
8Interakce vybraných skupin antibiotik – sulfonamidy, rifampicin, makrolidy
9Nežádoucí účinky antihypertenzív
10Nežádoucí účinky antiarytmik
11Nežádoucí účinky antikoagulanční léčby
12Nežádoucí účinky hypolipidemik
13Alergie jako nežádoucí účinek léčiv; léčba a prevence
14Průjem jako nežádoucí účinek léčiv; léčba a prevence
15Zácpa jako nežádoucí účinek léčiv; léčba a prevence
16Lékové formy – charakteristika, rozdělení dle platného Českého lékopisu
17Lékové formy léčiv z pohledu rychlosti působení, náhrady, přípravy a použití v praxi
18Pevné dělené lékové formy – perorální a rektální, charakteristika, kontrola, příprava v lékárně, příklady
19Tekuté lékové formy – perorální a lokální, charakteristika, kontrola, příprava v lékárně, příklady
20Nosní, ušní a oční přípravky – charakteristika, kontrola, příprava v lékárně, příklady
21Poradenská úloha farmaceuta v oblasti samoléčení. Příklady
22Interakce léčiv – charakteristika, příklady
23Spolupráce s lékaři v oblasti individuální přípravy, sterilní přípravy, předepisování léčiv

Farmakoterapie

1Farmakoterapie akutní bolesti dle nejnovějších doporučených postupů. Co je to akutní bolest?
2Farmakoterapie chronické bolesti dle nejnovějších doporučených postupů. Co je to chronická bolest?
3Nejčastěji používaná koanalgetika
4Farmakoterapie diabetu – rozdíly mezi jednotlivými skupinami léčiv, výhody a nevýhody
5Perorální antidiabetika – přehled, nežádoucí účinky, postavení v praxi
6Injekční antidiabetika – přehled, nežádoucí účinky, postavení v praxi
7Akutní komplikace diabetu, jejich řešení
8Chronické komplikace diabetu, jejich řešení
9Farmakoterapie infekcí vylučovací soustavy
10Farmakoterapie respiračních infekcí – nejčastější patogeny/formy infekcí dýchacích cest, terapie
11Farmakoterapie hypertenze
12Farmakoterapie srdečního selhání, přehled léčiv
13Farmakoterapie poruch srdečního rytmu, přehled léčiv
14Léčba poruch krevního srážení
15Léčba hyperlipidémií
16Léčba obezity
17Farmakoterapie průjmu
18Farmakoterapie zácpy
19Farmakoterapie alergických onemocnění

Sociální farmacie

1Postup a způsob přípravy a úpravy LP v lékárně v souladu se správnou lékárenskou praxí
2Vzdělávání farmaceutů v základních oborech specializačního vzdělávání; role školitele
3Vzdělávání farmaceutů v nástavbových oborech specializačního vzdělávání; role školitele
4Kompetence farmaceutů
5Farmakovigilance, účel, legislativní opatření
6Psychologické aspekty v práci lékárníka
7Etika v přístupu ke klientovi, dodržování principu beneficience
8Zacházení s omamnými a psychotropními látkami v lékárně; příjem, skladování, výdej, likvidace
9Podmínky zacházení s prekurzory a pomocnými látkami v přípravě léčiv; skladování, zpracování, výdej a podmínky případné likvidace
10Specifikujte z pohledu legislativy výrobu LP, přípravu LP a úpravu LP
11Dávky a dávkování léčiv. Právní odpovědnost lékárníka. Informační zdroje
12Registrace LP, jejich typy, možnost použití neregistrovaných LP
13Uvádění zdravotnických prostředků na trh. Úhrada, cena
14Ceny a úhrady hromadně vyráběných léčivých přípravků
15Ceny a úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků
16Výdej léčivých přípravků na lékařský předpis, důvody omezení výdeje. Zákonné normy, příklady
17Klinické hodnocení léčiv, jednotlivé fáze; bioekvivalenční studie
18Klinické hodnocení léčiv z pohledu farmaceuta. Vyhláška č. 226/2008 Sb.
19Zákon o ČLnK. Význam pro lékárníky, práva a povinnosti. Další profesní stavovské zdravotnické komory
20Objednávání LP, léčivých látek a pomocných látek. Nákup a prodej ostatního sortimentu v lékárně
21Zdravotnické prostředky; doplňky stravy, kosmetika, biocidní přípravky a hraniční přípravky
22Kontrolní činnost lékárníka v lékárně, kompetence pracovníků v lékárně v oblasti kontroly
23Odpovědnosti pracovníků v lékárně, dělení a příklady
24Reklama v lékárně
25Veterinária
26Odborné společnosti farmaceutů; včetně mezinárodních