7. Akutní komplikace diabetu, jejich řešení

Hypoglykemie - výkyv v metabolickém výdeji energie, nová farmakoterapie (hlavně metformin, deriváty sulfonylmočoviny, repaglinid, inzulin), pokles fce eliminačních orgánů = vyšší riziko pro hypoglykemii.
Klinicky významná pod 3,3 mmol, může být i relativní hypoglykemie při dlouhodobé hyperglykemii a prudkém poklesu na teoreticky správné hodnoty.
Projevy - snížená psychická a motorická činnost, bolest hlavy, sucho v ústech, bušení srdce, v těžkých případech bezvědomí.
Léčba: podání sacharidů (u inhibitorů glukosidázy nemohou být komplexní sacharidy), glucagen hypokit i.m.
Hyperglykemie - vynechání dávky, zvýšený příjem potravin hlavně s vyšším glykemickým indexem, léky (kortikoidy, teoreticky glukagon).
Projevy - únava, hlad, sucho v ústech, bolest hlavy, časté infekce, polydypsie, polyurie. možný přechod do ketoacidózy.
Ketoacidóza - tělo kvůli (absolutnímu nebo relativnímu) nedostatku inzulinu nedokáže trávit cukry - přechází na betaoxidaci mastných kyselin. CoA z betaoxidace se hromadí a Krebsův cyklus ho nestíhá odbourávat na ATP, nahromaděný CoA se oxiduje na tzv, ketolátky - aceton, acetoacetát a 3-β-hydroxybutyrát (poslední není keton ale řadí se sem).
Projevy - polydypsie, polyurie, váhový úbytek, nauzea, zvracení, bolesti břicha, žízeň, slabost, pocit závratě. Charakteristický pach z úst a přerývavé dýchání.
Jedná se o nebezpečný stav s rozvratem homeostázy!

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka