23. Odpovědnosti pracovníků v lékárně, dělení a příklady

V lékárně lze dělit zaměstnance z pohledu kompetence: farmaceut se specializovanou způsobilostí, farmaceut bez specializované způsobnosti, farmaceutický laborant (podle Z 96/2004 farm. asistent), sanitář, administrativní pracovník.
Zákony je dána poměrně robustní hyearchie zodpovědnosti. Za odbornou stránku chodu lékárny ručí vždy vedoucí lékárník a odborný zástupce (velmi často jedna osoba, podobná funkce se duplikuje ve dvou zákonech).
U lékáren s odbornými pracovišti je zpravidla stanoven farmaceut zodpovědný za dané pracoviště (u nukleární medicíny, sterilní přípravy nutná atestace?).
Výdej na Rp, výdej opi na žádanky jen farmaceut, volný prodej a klasické žádanky i laborant. Sanitář odbornou činnost v lékárnách vždy jen pod dohledem.
Kurz na sanitáře 100 hodin teoretická výuka, 80 hodin praktická výuka.

96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (zakonyprolidi.cz)
96/2004 Sb. Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních (zakonyprolidi.cz)

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka