6. Injekční antidiabetika – přehled, nežádoucí účinky, postavení v praxi.

INZULINOTERAPIE A INZULINOVÉ PŘÍPRAVKY - sukl.cz

Obecně náročné na compliance a proškolenost pacienta, nutno hlídat teplotu skladování, střídat místa vpichu kvůli lipodystrofii a jizvám, nutné měnit pravidelně jehličky. Sporný je význam desinfekce místa vpichu. Na druhou stranu vysoký účinek a málo nežádoucích účinků.

Jehly jsou zdravontí prostředek se schválenou úhradou, expedice na poukaz. Univerzální závity by měly pasovat na všechna pera, liší se délka jehličky a správná délka se vybírá podle šíře kožní vrstvy. Typicky Verifine 5 - 6 - 8 mm. Většina používá 6 mm, kachektičtí pacienti mají míň, obézní pacienti mohou mít 8 mm

"G" v popisu jehly má označovat "gauge", tedy šířka otvoru v jehle, vyšší číslo znamená menší průsvit.

Inzuliny - obvykle se dělí na bazální a krátkodobé (rychlé). Mohou být do pumpy, cartridge, moderní pera, nemoderní inzulinky, pomalu se do produkce dostávají pera s párováním přes bluetooth, možnost alarmu v čas aplikace, zpětné sledování compliance.

Analoga GLP - Liraglutid (Saxenda, Victoza) jednou denně, Exenatid (Bydureon) jednou týdně, dulaglutid (Trulicity) jednou týdně, tři síly,
Vždy předplněná pera.
Zatím neregistrovaná novinka: Tirzepatid - nová naděje v léčbě obezity a nové antidiabetikum

: rychlý nástup = riziko hypoglykemie (spíš u inzulinů), reakce v místě vpichu, zanícení vpichů

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka