15. Léčba hyperlipidémií

12. Nežádoucí účinky hypolipidemik - Pražské lékárny (prazskelekarny.cz)

Karásek, Medicína pro praxi | 2014; 11(1)

Režimová opatření: Hlídat příjem kalorií, tuků, jíst co nejvíce vlákniny, aerobní pohyb, snížit stres...

(Va)statiny: Snížení LDL-C je zprostředkováno inhibicí
3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A reduktázy (HMG-CoA reduktázy) v hepatocytech. Dochází k útlumu syntézy cholesterolu a indukci tvorby LDL receptorů, což vede ke zvýšenému vychytávání LDL z krve a ke snížení LDL-C. Jejich TG snižující efekt je relativně malý.
Simvastatin, atorvastatin jsou substráty CYP 3A4, rosuvastatin je nebezpečný při sníženeé funkci ledvin. Fluvastatin teoreticky nejméně interakcí, jediný zástupce je často ve výpadku.
Red yeast rice extract = Monakolin K = lovastatin: denní dávka cca čtvrtina efektivity původního LP, má vysoký interakční potenciál.

Ezetimib: vysoce selektivní inhibitor absorpce cholesterolu. Působí v kartáčovém lemu tenkého střeva, kde blokuje specifický transportní protein – Niemann-Pick-C1 like 1 protein (NPC1L1). Zablokování absorpce exogenního cholesterolu, vede k mírnému snížení hladin LDL-C (asi o 15–20 %). Je však provázeno zvýšenou endogenní syntézou cholesterolu v játrech, která brání vyššímu hypolipidemickému efektu.

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy
pro všeobecné praktické lékaře - Dyslipidemie 2021
(riziko podle studie SCORE)

Fibráty: snižují hladinu TG komplexním působením prostřednictvím aktivace PPAR alfa. Dochází ke zvýšení β-oxidace mastných kyselin a snížení syntézy VLDL v játrech. Aktivace lipoproteinovélipázy vede ke snížení počtu VLDL i LDL částica k nižšímu výskytu i malých denzních LDL.Fibráty dále zvyšují syntézu apolipoproteinu AI i AII v játrech, a tím i produkci HDL, čímž potencujíreverzní transport cholesterolu. Snižují takéhladiny fibrinogenu, CRP a kyseliny močové,podílejí se na zlepšení inzulinové rezistence, mají
protizánětlivý efekt a příznivě ovlivňují progresimikrovaskulárních komplikací diabetu. Podávánífenofibrátu bylo spojeno s redukcí výskytu DMretinopatie, nefropatie a se snížením počtu amputací dolních končetin (Karásek 2014)

Biologika: evolocumab, alirocumab, inklisiran - evo a ali jsou monoklonální protilátky s biologickým poločasem cca 20 dní. Evolocumab (Praluent) někdy i na úhradu pacientem. Schválení úhrady podléhá reviznímu lékaři/farmaceutovi. Inklisiran je nová technologie technologie siRNA, zatím nemá registraci.

Kyselina bempedoová (Nilemdo): u pacientů s familiární cholesterolemií v kombinaci se statinem nebo při nemožnosti použít statin. Zvyšuje urikémii a riziko dnavých záchvatů, častý NÚ je anémie.

Doplňky stravy monakolin K, omega 3 kyseliny, niacin, sitosteroly.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka