5. Nežádoucí účinky antiflogistik

Antiflogistikum: látka s protizánětlivým účinkem. Z řec. phlogistos - týkající se zánětu.

V klasickém pojetí látky inhibující cyklooxygenázu COX-1 (konstitutivní) a COX-2 (indukovatelnou) a tedy metabolizaci kyseliny arachidonové na prostanoidy (tromboxany, prostaglandiny, prostacykliny). Inhibicí COX potlačujeme projevy zánětu (dolor, calor, rubor, tempor, tumor), zastavujeme ale i některé fyziologické procesy, které mohou v dlouhodobém horizontu pacienta poškodit.

wikiskripta.eu/w/Neopioidn%C3%AD_analgetika

Tvořící kovalentní vazbu: kys. acetylsalicylová.
Nepreferenční: ibuprofen, diklofenak, ketoprofen, indometacin.
Preferenční: nimesulid, meloxikam
Selektivní: koxiby.

Class efekty: antiagregační působení (aspirin ireverzibilně), riziko vředů v GIT (kombinace kyselé povahy látek, antiagregace a potlačení konstitutivní funkce COX-1), fototoxicita (především ketoprofen, eutomer dexketoprofen tolik ne), zvýšení krevního tlaku snížením průtoku juxtaglomerulárním aparátem (významná interakce u ACEi a sartanů), nefrotoxicita, "aspirinové astma".

Kys. acetylsalicylová - KI u dětí riziko Reyova syndromu (encefalopatie a hepatopatie po virovém inzultu).

Metamizol na hraně. Často mezi NSAID ale spousta databází ho nezmiňuje. Nemá tak výrazné účinky na GIT apod.

Minimalizace rizik při expedici: po jídle, pozor na duplicity, chránit kůži před UV u topických LP a u ketoprofenu. Zvážit, zda není vhodnější paralen.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka