4. Farmakoterapie diabetu – rozdíly mezi jednotlivými skupinami léčiv, výhody a nevýhody

Obecně je výhodné, pokud API nemá sklon způsobovat hypoglykemie, mohou mít efekt i na komorbidity (glifloziny), lze podávat při snížené funkci ledvin, jsou velké rozdíly v cenách za den léčby.

Metformin – biguanid, “zlatý standard”, max 3 g denně, snižovat podle renálních funkcí, s jídlem, KI stavy s nedostatečným okysličením tkání (angina pectoris, žilní insuficience…) po jídle ve více dávkách, dyspepsii lze předcházet I formou s prodlouženým uvolňováním.

Deriváty sulfonylmočoviny - starší skupina, levná, větší riziko hypoglykemie. V současnosti gliklazid (i retard forma), glimepirid, gliquidon. Obvykle jednou denně.

Inzulin – parenterálně, od kontinuálních režimů v pumpě až po bazální inzuliny jednou denně. Změna farmakokinetiky izosterní záměnou aminokyseliny, tvorbou suspenze, přidáním nikotinamidu a následně vyšším prokrvením tkáně.
viz INZULINOTERAPIE A INZULINOVÉ PŘÍPRAVKY - sukl.cz

Inhibitory DPP – sitagliptin, linagliptin, vildagliptin, saxagliptin – inhibicí rozkladu gastrointestinálních hormonů zvyšuje endokrinní sekreci inzulinu. Linagliptin i při středně těžkém ledvinném selhávání. Jednou až dvakrát denně.

Analoga GLP – liraglutid, exenatid, lixisenatid – parenterálně, kromě saxendy jednou týdně, tělo reaguje zvýšenou syntézou inzulinu.
Subkutánně, Rybelsus (semaglutid) perorálně jednou denně nalačno, zapít 120 ml vody.

Glifloziny – dapa-, kana-, empa-. Blokáda Na/glc symportu a tedy snižování hladiny glykemie a sodíku zároveň. Jednou denně, mají i kardiologická data, hlavně u žen teoreticky častější infekce urogenitálu kvůli přítomnosti glc. Vyšetření na glukózu v krvi nemá význam / falešně pozitivní výsledky na nekompenzovaný DM. Bez závažných interakcí, mírně diuretické.

Inhibitory alfa glukosidázy (akarbóza, miglitol) – pro silné NÚ jen velmi okrajově, při hypoglykemii se musí podávat glukóza, ne složité cukry.

Repaglinid - sekretagogum – jednou denně před hlavním jídlem, riziko hypoglykemie.

Thiazolidindion - PPAR gamma agonista - pioglitazon

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka