15. Ceny a úhrady individuálně připravovaných léčivých přípravků

https://www.mzcr.cz/cenovy-predpis-ministerstva-zdravotnictvi-c-2-2023-olzp/

"Cenová regulace věcným usměrňováním ceny" - Věcnému usměrňování ceny podléhají připravované léčivé přípravky, připravovaná radiofarmaka, transfuzní přípravky vyráběné v zařízeních transfuzní služby, léčivé přípravky pro moderní terapii, které mají povolenou výjimku umožňující použití neregistrovaného léčivého přípravku pro moderní terapii ve zdravotnickém zařízení poskytujícím ústavní péči (dále jen „nemocniční výjimka“), připravované parenterální
výživy a léčivé přípravky, jejichž cena je obsahem písemného ujednání uzavřeného ve veřejném zájmu se zdravotní pojišťovnou, splňující podmínky pro cenovou regulaci dle článku II. odst. 1 až 6 tohoto předpisu.

U IPLP v lékárnách se cena skládá z ceny obalů + ceny suroviny (nebo poměrné části HVLP suroviny) + ceny pomocného materiálu + taxy laborum podle přílohy cenového předpisu + 10 % DPH a maximálně 25% obchodní přirážky k pořizovací ceně spotřebovaných léčivých látek, pomocných látek anebo směsi pomocných látek, k pořizovací ceně registrovaného léčivého přípravku a k pořizovací ceně použitých obalů.

Je-li připravováno více než jedno balení, lze k taxe ze skupin sazeb taxy laborum 1.1. až 1.10. přičíst k ceně balení i taxu za dispenzaci 1.11.

Pokud se na přípravě a výdeji léčivých přípravků podílí více lékáren, nesmí součet jimi uplatněné taxy laborum překročit maximální výši taxy laborum stanovené podle odstavce 5 písm. a) až f) tohoto článku. Za tímto účelem je připravující lékárna povinna informovat vydávající lékárnu o maximální výši taxy laborum, kterou lze do ceny připraveného léčivého přípravku zahrnout, a o výši částky, kterou z této celkové taxy laborum již uplatnila.

U 21 a více kusů lze do nákladů započítat i kontrolu kvality šarže
Maximální obchodní přirážka u registrovaných radiofarmak činí 27 %

KONOPÍ:
Limit 180 g měsíčně, 30 g měsíčně na 90% úhradu pojišťovnou

https://www.mzcr.cz/cenovy-predpis-c-3-2022-olzp-o-regulaci-cen-individualne-pripravovanych-lecivych-pripravku-s-obsahem-konopi-pro-lecebne-pouziti/

Přípravky podléhají cenové regulaci bez ohledu na to, zda jsou v konkrétním případě skutečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nebo zda si je plně hradí pacient.

pořizovací cenu konopí pro léčebné použití, maximálně však ve výši odpovídající maximální ceně 143,75 Kč za 1 gram navážky konopí pro léčebné použití, nebo pořizovací cenu extraktu z konopí pro léčebné použití, maximálně však ve výši odpovídající maximální ceně 1006,25 Kč za 1 gram

Suroviny klasicky IPLP, sazba za dekarboxylaci, maximálně ve výši 141,75 Kč za jeden technologický cyklus.

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka