3. Vzdělávání farmaceutů v nástavbových oborech specializačního vzdělávání; role školitele

dtto předchozí otázka
Nástavbová specializace = zvláštní specializovaná způsobilost adiktologie, geriatrická péče, farmakoekonomika, trvá jeden rok, NemLek lze absolvovat po dvou letech praxe.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka