8. Chronické komplikace diabetu, jejich řešení

Chronické komplikace – pozdní následky diabetu, mohou se projevit i po desetiletích.
Rychlost rozvoje těchto komplikací je vyšší u nekompenzovaného diabetu -> zdůrazňovat pacientům, že začínat s dietou při selhání ledvin je už pozdě.

Pozdní komplikace lze vysvětlit třemi mechanizmy.

1. Snížením funkce cév a jejich atherosklerózou dochází k nedostatečnému prokrvení okolních tkání, na dostatek živin je náchylná periferní nervová soustava.
2. Vysoké hladiny glykémie mohou způsobit glykaci proteinů a změnit jejich fci.
3. Při nekompenzovaném diabetu se v těle hromadí osmoticky aktivní polyalkoholy jako rozkladný produkt sacharidů.

Všechny tři principy spolu do určité míry souvisí. Googli "polyol pathway" a "advanced glycated end products".

Neuropatie – úzce souvisí s prokrvením nervové soustavy. Následkem je snížená citlivost a defektní vjemy (bolest, brnění – u rytířů ale přípustné). Vazodilatační látky jako BKK a ACEi, sartany mohou teoreticky přinášet benefit i zde při zlepšení periferního prokrvení.

Kromě typických příznaků jako problémy s chůzi, necitlivost v periferiích také retinopatie, paréza GITu / nepravidelná činnost GITu, poruchy s erekcí a němá ischemie. Symptomatickým lékem volby antikonvulziva gabapentin, pregabalin – individuální titrace. Zde léčba podle klinického projevu prokinetika, PPi, PDEi...

Retinopatie – souvisí s výše uvedeným. Léčba chirurgická, anti VEGF centrové léky. Nutné pravidelné kontroly na oftalmologii, edukace pacienta, pomůcky pro pacienty s poškozeným zrakem.
Diabetická noha – soubor komplikací způsobených špatnou inervací, prokrvením, otoky, sníženou imunitou, obecně špatnou mobilitou pacienta (neschopný hygieny, nevidí na nohy). Nutná dlouhodobá péče odborníků (dermatologie, domácí péče, chirurgie). Při mikrobiální kontaminaci klindamycin, betalaktamy, lokálně sulfadiazinát stříbrný, nutno hlídat rezistentní kmeny. Kromě ATB sterilní krytí, dezinfekce typu jod, polyvinylpyrrolidon jodid, septonex atd. Z hojivých látek je na trhu kys. Hyaluronová (Hyiodine...) u žilní insuficience Detralex a ostatní flavonoidy, komprese DK.
Diabetická nefropatie – poškozování především glomerulů. Opět benefit z ACEi a sartanů, opět zdůrazňovat prevenci. Z pohledu farmakoterapie nutno bedlivě monitorovat fci ledvin, případně vybírat jaterně eliminované látky (atorvastatin místo rosuvastatinu).
Mikroangiopatie – souvisí s výše uvedeným

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka