11. Dávky a dávkování léčiv. Právní odpovědnost lékárníka. Informační zdroje

Rozdíl mezi lékem a jedem tvoří dávka

-Paracelsus

U listinného receptu by se mělo překročení maximální dávky vyznačit s vykřičníkem na receptu, v el. formě jen teoreticky. Pokud je dávka překročena při individuální přípravě a lékař není k dispozici, dávka se upraví na max. dávku a lékař se vyrozumí zpětně.

Závazné zdroje limitů pro dávku lze obvykle najít v SPC přípravku, u IPLP v tabulkách lékopisu.

Lékopis:

  • tab. IV: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro dospělé
  • tab. V: Doporučené terapeutické dávky léčiv pro děti
  • tab. VI: Doporučené dávky některých oficinálních léčiv používaných u zvířat

Jednotlivá a denní dávka, dávka u dětí se počítá podle kg, méně optimálně podle věku. Někdy se však věkem mění absorpce a eliminace látky. Problematické porovnávání dávky při různých cestách podání (např. midazolam nasálně/rektálně/perorálně).

U léčivých přípravků vydávaných pacientovi na recept ověří lékárník před výdejem vyznačené dávkování a vyznačený způsob aplikace

84/2008 Sb. § 10

Právní odpovědnost: podle výše uvedené citace povinnost existuje, historicky byla soudně vymáhána jen zřídka.

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka