16. Výdej léčivých přípravků na lékařský předpis, důvody omezení výdeje. Zákonné normy, příklady

378/2007 Sb. ZoL
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
Platnost předpisů podle komory
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

(3) U léčivých přípravků vydávaných pacientovi na recept ověří lékárník před výdejem vyznačené dávkování a vyznačený způsob aplikace; při výdeji

a) může pozastavit vydání léčivých přípravků, jestliže podle jeho znalostí a zkušeností by mohlo při jejich aplikaci dojít k vzájemnému nežádoucímu ovlivnění užívaných léčivých přípravků nebo k poškození zdraví pacienta; tuto skutečnost konzultuje s předepisujícím lékařem nebo s veterinárním lékařem a v případě jeho nedosažitelnosti léčivé přípravky nevydá, nehrozí-li nebezpečí z prodlení, důvod změny nebo nevydání uvede v požadavku na vytvoření záznamu o výdeji uskutečněném podle § 13 odst. 1 a v případě receptu v listinné podobě důvod vyznačí na lékařském předpisu a potvrdí ho svým podpisem,

84/2008 Sb. § 10

Preskripční omezení - na úhradu pojišťovnou jen od vybraných specialistů
Opakovací recepty - jen elektronické a veterinární. OPL recepty podle přílohy nařízení vlády nesmějí být opakovací
Papírové recepty - jednotný tiskopis neexistuje, jakýkoliv papír s informacemi o pacientovi, léku, dávkování, jmenovka a IČZ lékaře, podpis.
OL - nesmí být opakovací, nově může být elektronicky. Konopí může být jen elektronicky.
Veterina jen papírově, může být opakovací
Žádanky bez tiskopisu, výjimka opi. žádanka s konopím opět jen elektronicky
Poukazy papírově, nově lze elektronicky

Důvody omezení výdeje:

  • Redukce vydávaných balení podle vyhlášky na tři měsíce
  • Omyl v preskripci
  • Nebezpečná duplicita nebo interakce
  • Podezření na zneužití léčiva pacientem
  • Překročení týdenního limitu výdeje pseudoefedrinu na volný prodej

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka