6. Nežádoucí účinky a rizika užívání léků při léčbě bolesti (kromě antiflogistik)

Analgetika-antipyretika: paralen, metamizol
Paralen je v doporučených dávkách velmi bezpečný lék. Při překročení jednotlivých dávek 10 - 15 mg/kg nebo při překročení denní dávky 6g (při dlouhodobém užívání 4 g) hrozí vyčerpání jaterních glutathion-reduktáz a otrava NAPQI - metabolitem paracetamolu. Antidotem je ACC. Riziko předávkování zvyšuje současně podávaný alkohol.
Metamizol není dostupný OTC kvůli vzácným reakcím jako jsou agranulocytózy, toxická epidermální nekrolýza, alergie a selhání ledvin. Zvláště ze začátku léčby je tedy nutné pacienta sledovat a hledat příznaky například anemie.

Opiáty a opiody: snížená pozornost, útlum dechového centra, závislost, hlavně ze začátku nevolnosti.
Opiát pochází z opia, opioid je (semi)syntetický.

Koanalgetika: sama nepůsobí analgeticky ale zvyšují účinek analgetik. Hlavně antiepileptika a některá antidepresiva. TCA (nor)amitriptylin, klomipramin. SNRI venlafaxin a duloxetin. Antiepileptika karbamazepin, gabapentin, pregabalin.
TCA zvyšují váhu, prodlužují QT interval, působí anticholinergně, sedativně ale mohou i způsobovat nespavost.
SNRI mohou mírně zvyšovat tlak, způsobují insomnii, žaludeční problémy, zvyšují pravděpodobnost vředů, teoreticky serotoninový syndrom.
Antiepileptika: karbamazepin je významný induktor CYP 3A4. Gabapentin a pregabalin mohou způsobovat útlum, zvyšují riziko pádů, u pregabalinu je popsán syndrom z vysazení.

Lokální anestetika: brnění, podráždení kůže - pálení, zarudnutí, alergie. Spíše při systémovém podání methemoglobinemie, snížení srdeční frekvence. Na porušenou a zanícenou kůži je nutné podat nižší dávku kvůli riziku systémových NÚ.

Derivancia: kapsaicin, kafr, menthol, oppodeldok
Kapsaicin v oku není nic moc. 🙂

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka