14. Léčba poruch krevního srážení

= klinicky významné snížení počtu nebo funkce srážecích faktorů a tromboytů.

Krvácivé komplikace antikoagulační léčby - Remedia
Možnosti diagnostiky a léčby poruch srážlivosti krve - Solen

Koagulopatie: ke krvácení dochází při vrozeném nebo získaném nedostatku funkčních plazmatických faktorů

Trombocytární hemoragické diatézy: vyvolané nedostatkem destiček nebo vrozenou či získanou poruchou jejich funkce

Kombinované hemoragické diatézy

Získané x vrozené koagulopatie

Jako komplikace léčby antikoagulancii a antiagregancii:
Warfarin - doplnění vitaminu K (Kanavit)
Dabigatran-etexilát - idarucizumab i.v. (Praxbind, cena cca 50 000 Kč). Dvě infuze po sobě, každá 5 - 10 minut.
Rivaroxaban, apixaban - Andexanet alfa (Andexxa) - neregistrován, i.v. injekce, často NÚ sraženiny
nefrakcionalizovaný heparin - protamin sulfát, HCl - pomalá i.v. infuze. 1 mg na 100IU. V praxi v emergentních situacích je doporučeno podat 25 mg protaminu pomalu intravenózně během minimálně 5 minut.
LMWH - 1 mg protamin sulfátu na 100 anti FXa IU LMWH
fondaparinux - chybí - taky protamin?

Hemofilie vlivem F VIII (A) - uměle dodávaný F VIII získaný z lidské plazmy
Hemofilie vlivem F IX (B) - uměle dodávaný F IX získaný z lidské plazmy
von Willebrandova choroba - doplnění faktoru cévního endotelu vW faktoru (hlavně u NSAID intoxikace)

Trombocytopenie: Ke krvácení často dochází až při poklesu trombocytů pod hranici 10 – 50 × 109/l (norma 290 ± 150 × 109/l).
Dle vzniku se dělí na vzniklé útlumem kostní dřeně - při autoimunitní rci kortikoidy, další možností je podání aktivátoru receptoru megakaryocytů pro trombopoietin, tzv. TO-mimetika, jako je romiplastin. Pokud dojde k trombocytopenii při útlumu krvetvorby (například po ozáření, chemoterpii nádorových onemocnění aj.) jsou při silném krvácení podávány převody destiček.)
...a na způsobené zvýšenou spotřebou nebo rozpadem trombocytů.

Při poškození jater se netvoří koagulační faktory - jedině doplňovat.
Při selhávání jater rovněř kleasá produkce vitaminu K - Kanavit gtt.

Kyselina tranexamová (Exacyl) - antifibrinolytikum - I hemoragické příhody včetně krvácení z GIT, dolních cest močových, krvácení po ORL výkonech

Oxytocin v porodnictví - PubMed, registrován

Trombofilie:

Těžko říct, jestli do otázky patří.
Virchowova trias: tři faktory, které zvyšují pravděpodobnost trombózy jsou hyperkoagulační stav, stáza krve, porušení endotelu žíly.

Leidenská mutace - dědičný defekt faktoru V, heterozygotní a homozygotní forma.


Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka