Okruhy znalostí k atestační zkoušce z praktického lékárenství (od roku 2022)

Toto je seznam otázek ke druhé polovině základního atestačního vzdělávání. Seznam otázek ke zkoušce ze základního lékárenského kmene naleznete zde.

A) Farmakologie a farmakoterapie

1Celková a lokální anestetika, myorelaxancia, použití v anesteziologii, chirurgii, diagnostice, dermatologii a stomatologii
2Léčba depresí a bipolární poruchy, typy antidepresiv, antidepresiva v jiných indikacích
3Léčba psychóz, typická, atypická antipsychotika
4Léčba nespavosti, somnolence, ADHD, poruch paměti – hypnotika, psychostimulancia, kognitiva
5Léčba revmatických chorob – nesteroidní antiflogistika, DMARDs, biologika, léčiva k terapii dny
6Léčba akutní a chronické bolesti – analgetika-anodyna, antipyretika, NSAID
7Léčba epilepsie a záchvatových stavů, přehled antiepileptik, jiné indikace antiepileptik
8Léčba Parkinsonovy choroby – antiparkinsonika, léčiva nevhodná u parkinsoniků
9Léčba alergických onemocnění
10Muskulotropní spasmolytika, léčiva ovlivňující parasympatikus
11Léčiva ovlivňující sympatikus – přehled, indikace
12Léčba srdečního selhání, léčba srdečních arytmií
13Venofarmaka a antihemorrhoidalia, léčba nespecifických střevních zánětů
14Léčba hypertenze – přehled antihypertenziv, nefarmakologické přístupy k léčbě hypertenze
15Léčba hypertenze – nežádoucí účinky antihypertenziv, měření TK
16Další terapeutické využití léčiv používaných v terapii hypertenze
17Centrálně působící antiadrenergní látky, alfalytika, léčiva působící na hladké svalstvo cév – terapeutické využití
18Terapie infekcí močových cest, terapie močové inkontinence
19Léčiva k terapii onemocnění prostaty a erektilní dysfunkce
20Pohlavní hormony, využití pohlavních hormonů v léčbě nádorových onemocnění
21Kontracepce, přístupy ke zmírnění klimakterických obtíží
22Hormony hypotalamu, hypofýzy a štítné žlázy, antithyreoidální látky
23Hormony kůry nadledvin – terapeutické využití systémových i lokálních kortikoidů
24Léčba DM I. typu
25Léčba DM II. typu
26Krátkodobé a dlouhodobé komplikace diabetu, jejich léčba a prevence
27Racionální léčba obstipace a průjmových onemocnění
28Léčba onemocnění jater a žlučníku
29Terapie vředové choroby gastroduodena, pyrózy – přehled farmak, eradikační schémata
30Léčba asthma bronchiale a CHOPN, přehled farmak
31Léčba bolesti v krku a kašle – antitusika, expektorancia, antiseptika dutiny ústní. Dezinficiencia a antiseptika v prevenci i léčbě
32Vitaminy a minerální látky – přehled, využití v praxi
33Konvenční protinádorová chemoterapeutika
34Léčiva určená pro cílenou protinádorovou terapii, přehled; využití v jiných indikacích
35Léčba HIV a infekčních hepatitid
36Antivirotika
37Imunosupresiva
38Pravidelná a ostatní očkování; prevence a léčba možných nežádoucích účinků
39Ostatní léčiva ovlivňující imunitní systém
40Léčba poruch krevního srážení – antikoagulancia a jejich antidota, indikace
41Léčba poruch krevního srážení – antiagregancia, antifibrinolytika, fibrinolytika
42Léčiva k profylaxi a terapii závrati, nauzey a zvracení, léčba migrény
43Betalaktamová antibiotika. Sulfonamidová, diaminopyridinová, chinolonová a oxidačně působící antibiotika
44Makrolidy, linkosamidy, tetracykliny, aminoglykosidová antibiotika, glykopeptidy, antibiotika pro lokální léčbu
45Antimykotika – lokální a systémová léčba; antiprotozoika
46Léčiva k prevenci a terapii aterosklerózy – léčba dyslipidémií
47Léčiva k léčbě onemocnění oka, ucha a nosu
48Specifika farmakoterapie v geriatrii, příklady
49Specifika farmakoterapie v pediatrii, příklady
50Specifika farmakoterapie v těhotenství a při kojení, příklady.
51Úprava dávkování léčiv u pacientů s poruchou ledvin nebo jater (důvody, význam, příklady)
52Terapie intoxikací – všeobecná léčebná péče, příklady specifických intoxikací, antidota v lékárnách

B) Farmaceutická technologie a kontrola léčiv

1Platná legislativa ve vztahu k přípravě léčivých přípravků v lékárnách, příklady, využití
2Zdroje informací pro přípravu léčivých přípravků v lékárnách, příklady, využití
3Technologický předpis a SOP, jejich náležitosti, legislativa, příklady z praxe
4Lékopis, historie, legislativa, využití v praxi
5Oční kapky, příprava v lékárně, legislativa, příklady z praxe
6Tvrdé perorální tobolky, dělené a nedělené prášky, příprava v lékárně, hodnocení jakosti, specifika přípravy nebezpečných léčiv (hazardous substances), příklady z praxe
7Tekuté perorální lékové formy, úprava a příprava v lékárně, příklady z praxe
8Rektální a vaginální lékové formy, čípky, globule, příprava v lékárně, hodnocení jakosti, příklady z praxe
9Pomocné látky pro přípravu léčivých přípravků v lékárně, rozdělení dle lékových forem a funkce
10Tekuté léčivé přípravky k externímu užití připravované v lékárně, rozdělení dle disperzního systému, příklady z praxe
11Polotuhé léčivé přípravky připravené v lékárně určené k aplikaci na kůži, rozdělení, metody přípravy v lékárně, použití automatizovaných zařízení, příklady z praxe
12Příprava gelů a slizů v lékárně, pomocné látky, metody příprav, příklady použití v praxi
13Příprava IPLP s obsahem návykových látek a prekurzorů, léčebné konopí – specifika přípravy a výdeje v souladu s platnou legislativou
14Příjem léčivých, pomocných látek a obalů, označování, uchovávání, doby použitelnosti připravených léčivých přípravků v lékárně, dokumentace přípravy, cenotvorba, platná legislativa
15Technické a přístrojové vybavení pro přípravu v lékárnách, dokumentace, platná legislativa, příklady z praxe
16Kontrola při přípravě léčivých přípravků v lékárně, platná legislativa, příklady z praxe
17Úprava vody pro farmaceutické účely a hodnocení jakosti podle platného ČL

C) Sociální farmacie

1Zákon o léčivech v platném znění, vliv na provoz lékárny
2Správná lékárenská praxe – základní legislativa, praktické příklady ovlivnění provozu
3Poskytování zdravotních služeb a zdravotní péče – legislativa a její základní teze, ovlivnění provozu lékárny
4Požadavky na minimální věcné a technické vybavení zařízení lékárenské péče, příklady
5Požadavky na minimální personální zabezpečení zařízení lékárenské péče, příklady
6Zákon o zdravotní pojištění, systém, práva a povinnosti účastníků zdravotního pojištění
7Dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti léčivých přípravků – základní principy, příklady z praxe
8Dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti zdravotnických prostředků – základní principy, příklady z praxe
9Dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti doplňků stravy – základní principy, příklady z praxe
10Marketingové nástroje v oblasti léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a doplňků stravy, platná legislativa, příklady z praxe
11Regulace reklamy na sortiment lékárny, pravidla, legislativa, příklady z praxe
12Zásilkový výdej léčiv, pravidla, legislativa, povinnosti provozovatele, příklady z praxe
13Kompetence, pravomoci a povinnosti odborného zástupce zdravotnického zařízení
14Kompetence, pravomoci a povinnosti vedoucího lékárníka
15Kompetence, pravomoci a povinnosti farmaceuta a farmaceutického asistenta
16Vzdělávání pracovníků lékáren – druhy, legislativa, kompetence
17Zásobování lékáren, objednávání a přejímka léčiv. Skladování léčiv. Související legislativa, praktické příklady
18Návykové látky v provozu lékárny, zacházení, legislativa, praktické příklady
19Dispenzační a konzultační činnost v lékárnách, léková informační centra, zdroje informací o léčivech
20Pracovníci v lékárnách, základní povinnosti zdravotnických pracovníků. Soubor oprávnění nutných k výkonu zdravotnických povolání a související legislativa
21Etické problémy lékárnické profese, psychologie v práci farmaceuta, praktické příklady
22Komunikace s klientem, zásady dispenzační péče a spolupráce s ostatními zdravotnickými pracovníky; příklady z praxe
23Obsah povinné dokumentace lékárny, přehled nutných oprávnění pro provoz lékárny.
24Povinná hlášení lékárny, související legislativa, příklady z praxe.
25Vyhrazená léčiva, doplňky stravy, přípravky OTC a související legislativa
26Příčiny a projevy růstu nákladů na zdravotní péči, příklady z praxe
27Provozní řád lékárny. Hygienický a sanitační režim lékárny – obsah, zásady tvorby a revize, odpovědnost
28Česká lékárnická komora a další profesní komory ve zdravotnictví, platná legislativa.
29Stanovování cen a úhrad léčiv.
30Stanovování cen a úhrad zdravotnických prostředků.
31Farmakovigilance. Závady v jakosti LP a ZP.
32Požární ochrana. NCHLP. Odpady.
33Bezpečnost práce. Pracovní úrazy. Ochrana dat.
34Role farmaceuta v racionalizaci terapie a edukaci klienta v samoléčení.