1. Popište účel, způsob a postup měření TK pacienta v lékárně

Účel: vysoký TK je rizikovým faktorem pro rozvoj zásadních onemocnění jako infarkt myokardu, mozková mrtvice apod.
Vyšší tlak je obvykle pro pacienta nedetekovatelný ale může být spojený s citelným bušením srdce (palpitace), nespavostí, úzkostmi,...

Prezentace z kardio-cz.cz

Způsob: tonometr. Ze starších rtuťových modelů se zachovala jednotka 1 mm Hg = 1 Torr. Optimální je 120/80 (systola/diastola) k farmakoterapii se obvykle přistupuje od 140/90 (například diabetici ale mají mít pod 130/80). V lékárnách jsou někdy automaty měřící tlak vestoje - pacient může kdykoliv přijít a změřit se. Nevýhodou je malá přesnost, nemožnost se předem uklidnit, neproškolenost v obsluze.
Ideální měřit kvalitním digitálním tonometrem u lékaře / v lékárně / doma po proškolení.

Sonka Height Weight Bmi Scale Blood Pressure Machine - Sonka Medical  Technology Co., Limited
Sonka Height Weight Bmi Scale Blood Pressure Machine

Postup: měřit před ranní dávkou antihypertenziv, před první kávou

  • nechat pacienta 10 minut uklidnit, vydechnout
  • vybrat správnou manžetu podle obvodu paže
  • měřit na levé ruce, dlaní nahoru
  • hadička musí volně splívat směrem ke stolu, ruka položená
  • nemluvit při měření
  • vhodné upozornit, že manžeta bude chvíli nepříjemně škrtit a že to je normální

Jedno měření ještě neznamená automaticky farmakoterapii. Vysoký tlak by měl být naměřen několikrát po sobě. Je nutné mj. vyloučit syndrom bílého pláště

Rozcestník | Následující otázka