11. Farmakoterapie hypertenze

Nutno vysoké hodnoty naměřit opakovaně, součástí léčby mají být režimová opatření jako redukce stresu, výživa apod. První antihypertenzivum se vybírá podle konkrétního pacienta a jeho komorbidit a věku. Při neúspěchu monoterapie je výhodnější zařadit druhou látku namísto zvyšování dávek první látky. V trojkombinaci se obvykle objevuje diuretikum.

Mezi léčiva první volby lze zařadit ACEi, sartany, -dipiny.

DP pro praktiky 2014

Inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu (ACEi, -priláty)
Perindopril, ramipril, fosinopril, trandolapril.
Inhibice RAAS. Mají málo interakcí, dobrá mortalitní data.
Obvykle antihypertenzivum první volby, mezi nejčastější důvod vysazení patří otoky a suchý, dráždivý kašel.

Blokátory receptoru pro AT2 (ARB, -sartany)
Telmisartan, losartan, valsartan, irbesartan.
Inhibice RAAS v kroku po ACEi, nezpůsobují kašel. Za nevýhodu lze označit kratší bio poločas a tedy často dávkování 1 - 0 - 1, případně v kombinaci s lékem z jiné skupiny. ACEi a sartany byly testovány jako ochrana ledvin po ren. transplantacích, dnes je podávání považováno za duplicitní.

Blokátory kalciových kanálů (BKK, -dipiny + 2 kardiodepresivní)
Amlodipin, lerkandipin, felodipin, nifedipin retard
Snižují citlivost na Ca2+ ionty, které fyziologicky způsobují kontrakci cévní svaloviny a tedy snížení průsvitu.
Z NÚ hlavně otoky, flushe, pálení žáhy. Neretardovaný nifedipin měl záporná mortalitní data, lerkandipin 15 min před jídlem.

Vhodné a nevhodné kombinace podle
DP pro praktiky 2014

Betablokátory (BB)
Metoprolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, karvedilol, acebutolol, celiprolol
U astmatiků BB s beta 2 afinitou (karvedilol, relativně metoprolol). ISA

Centrální sympatolytika
Rilmenidin, moxonidin, methyldopa, doxazosin
Methyldopa relativně bezpečná v těhotenství, doxazosin lze s výhodou využít u BHP.
Rilmenidin a moxonidin nemají mortalitní důkazy, na druhou stranu rilmenidin je obvykle dobře snášen.

Sakubitril/valsartan
Fixní kombinace. Sakubitril je inhibitor nephrilisinu (enzym, který odbourává natriuretické peptidy). Sakubitril brání odbourávání i bradykininu, proto je KI u lidí s epizodou plicních edémů ve spojení s ACEi. Indikace je chronické srdeční selhání s redukovanou ejekční frakcí.

Diuretika
Hydrochlorothiazid, indapamid, eplerenon, amilorid, chlortalidon, spironolakton, furosemid, torasemid
Nehomogenní skupina, spíše doplněk léčby. Furosemid by byl dobré antihypertenzivum, bohužel má příliš krátký poločas účinku. Torasemid výjimečně i.v. forma na mimořádný dovoz.
Thiazid a thiazid-like jsou antihypertenziva, která snižují kromě tlaku i pravděpodobnost otoků. Často se zapojují do trojkombinace, existují fixní kombinace.
Kalium šetřící diuretika jako verospiron, eplerenon a chlortalidon se zařazují spíše pro zvýšení kalemie, ačkoliv antihypertenzní efekt mají. Z této skupiny se používá hlavně verospiron. Eplerenon má horší profil nežádoucích účinků, chlortalidon jen v kombinaci s amiloridem.

Wikiskripta heslo "diuretika"

(blokátory Na/Glc symportu - glifloziny) - empa-, kana-, dapa-
Mají antihypertenzní efekt, nemají indikaci hypertenze.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka