16. Léčba obezity

Rizika obezity: kromě estetického aspektu vliv na délku i kvalitu života. Důležité například u artrózy, spánkové apnoe, DM. Na druhou stranu podváha je rizikový faktor u osteoporózy, ve stáří větší riziko těžkého průběhu respiračních infekcí...

Dle WHO je BMI nad 25 nadváha, nad 30 obezita. BMI je ale jen velmi obecný ukazatel, který nerespektuje důležitý poměr tuku a svalů.

BMI = váha v kilogramech / výška v metrech2

Režimová opatření: obecně aerobní pohyb, kvalitní strava s dostatkem vlákniny a nízkým glykemickým indexem. Denní příjem kalorií by měl být mírně nižší, než denní výdej. Nemá smysl zavádět drastická opatření, která pacient není schopný dlouhodobě udržet.

Fentermin (Adipex retard) - modrý pruh, stimulant se vším, co k němu patří včetně KI u seniorů a kardiaků, NÚ insomnie a nervozita.

Bupropion + naltrexon SR (Mysimba) - naltrexon opiát užívaný k léčbě závislostí na alkoholu a opiátech, bupropion NDRI s podobnou indikací. Podle studie po roce užívání pokles hmotnosti o 5 a 6 %, podávala se ale kombinace s 16 a 32 mg naltrexonu, která v ČR není dostupná. Postupně se titruje 1 - 0 - 0 až do 2 - 0 - 2 (zvedat o 1 tbl po týdnu).

Orlistat - inhibitor pankreatické a gastrické lipázy. Dávkování 1 - 1 - 1 před jídlem, při tučných jídlech průjmy. Nehradí pojišťovna. Indikace snižování hmotnosti u BMI nad 30, není podmíněno diabetem.

Evaluation of efficacy and safety of orlistat in obese patients - PMC (nih.gov)

Semaglutid (Ozempic inj., Rybelsus tbl., Wegovy inj. nereg.) - subkutánní podání týdně, zpomaluje vyprazdňování žaludku, podle studie snížení váhy o skoro 15 % za 68 týdnů. Indikace v diabetologii, někdy i off-label pro nediabetiky.
Liraglutid (Saxenda) - podávání denně, schválen i pro nediabetiky.

Výhledově snad tirzepatid - Tirzepatid - nová naděje v léčbě obezity a nové antidiabetikum (klinickafarmakologie.cz)

Diuretika - off-label snižování vody v podkoží, spíše zneužíváno pro estetické účely. Thiazidová diuretika mají metabolické NÚ.

Levothyroxin - opět off-label, zvyšuje metabolický obrat organizmu.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka