1. Farmakoterapie akutní bolesti dle nejnovějších doporučených postupů. Co je to akutní bolest?

SVL 2021
Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře 2016

Akutní bolest - trvá sekundy až týdny, maximálně však tři měsíce. Vzniká úrazovým mechanismem, operačním výkonem, chorobou apod. Působí jako silný stresor a vyvolává vyplavení katecholaminů, stresových hormonů; katabolismus a pokles imunity. Je doprovázena vegetativními příznaky jako jsou: tachykardie, tachypnoe, mydriáza, pocení, retence moči, zpomalení peristaltiky, hyperglykémie. (DP praktických lékařů 2021)

Na rozdíl od chronické, začíná se vysokými dávkami a postupně se snižuje.
Oxfordská liga analgetik – nejsou všechny kombinace, není tam například nimesulid.
Velmi vysoko paralen 500 a 1000 mg (oproti ibuprofenu 600, morfinu 10).
Lokální NSAID
NSAID – vyzkoušené, relativně bezpečné, dostupné. Při dlouhodbém užívání hypertenze, gastrotoxicita, hepato- a nefro- toxicita.
Nimesulid, meloxikam, koxiby – snížená gastrotoxicita, zvýšené KV riziko. Vždy po jídle.
diklofenak 150 mg denně, 100 mg jednorázově max. Doporučení se liší
aceklofenak – Rx, 100 mg 2xd
dexketoprofen – vhodný pro bolesti zubů, kostí 25 mg 3xd, (ketoprofen 100 mg 2xd dle SPC, retard forma už není)

DP ČLS bolest

Analgetika – nemají vliv na zánětlivou složku bolesti, lepší profil NÚ při dlouhodobém užívání.
Paracetamol 10 – 15 mg/kg á 6 hod
Metamizol dle kg, nad 53 kg až 1000 mg 4xd
viz NÚ analgetik

Rozcestník | Následující otázka