9. Nežádoucí účinky antihypertenziv

Class efekty - hypotenze a s tím spojené točení hlavy, bušení srdce (ne u kaardiodepresivních), s tím souvisí bolesti hlavy, hučení v uších, poruchy erekce.
Efekt první dávky - vhodné začít s nižší dávkou a postupně zvyšovat po zvyknutí si těla na nový TK. Snižování rizik - malé balení na měsíc a následně konzultace stran NÚ.

ACEi - perindopril, ramipril, cilazapril, enalapril, trandolapril, kaptopril - až 10 % pacientů suchý kašel kvůli hromadění bradykininu ve sliznicích. Inhibicí RAAS otoky periferií a hyperkalemie (často žádoucí při současné léčbě furosemidem).
Méně často křeče, svědění a vyrážka, dyspepsie, zrakové potíže, eozinofilie.
Interakce s NSAID (snižují průtok krve juxtaglomerulárním aparátem ledviny, kde ACEi působí). U snížené fce ledvin se hydrofilnější -priláty (perindopril) kumulují a způsobují těžké hypotenze, proto například u diabetiků často ramipril s většinově hepatální eliminací.

ČLS JEP -Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře, 2014

Sartany (blokátory receptoru pro angiotensin II) - telmisartan, irbesartan, valsartan, losartan - telmisartan vyšší riziko uroinfekcí, infekce HCD, poruchy nálady. Jinak podobné s ACEi (kromě suchého kašle, sartany blokují až pozdější fázi RAAS a bradykinin se odbourává normálně). Sartany se musí často dávkovat 1 - 0 - 1.

BKK (-dipiny) - amlodipin, lerkandipin, nitrendipin, nifedipin - opět otoky, návaly horka ("flushe"), změny nálad, poruchy vidění, dyspnoe, dyspepsie, poruchy erekce, časté močení. Vzácně hyperplazie dásní.

Kardiodepresivní BKK - verapamil, diltiazem - zácpa, deprese, bolesti hlavy, otoky, zčervenání kůže. Diltiazem více flushe, nevolnosti, erytém
Inhibitory CYP3A4 a verapamil i P-gp , substráty CYP1A2, 2C9...

Betablokátory - metoprolol, bisoprolol, karvedilol, betaxolol, atenolol, acebutolol, celiprolol.
Neselektivní zhoršují astma blokací beta 2 receptorů - hlavně karvedilol a metoprolol.
Snižují fyzickou výkonost u mladších pacientů (relativní KI aktivní sportovci). Zvyšování hmotnosti, nevolnost, průjem, vyrážky, bolesti v končetinách, pocit chladu v končetinách, poruchy nálad.
BB s ISA acebutolol a celiprolol jsou obsoletní skupina, která měla zlepšit profil NÚ. Neprosadili se.

Diuretika - hydrochlorthiazid, indapamid, eplerenon, spironolakton, furosemid (poslední dva nemají schválenou indikaci TK).
NÚ logicky polyurie, minerálové dysbalance. Všechna diu způsobují hyponatremii.
HCT, indapamid také hypokalemie, hypomagnesemie, hyperkalcemie, hyperurikemie, glykosurie, vyrážky.
Eplerenon infekce, závratě až synkopy, insomnie, vyrážky, křeče, průjmy, hyperkalemie, hypercholesteremie, hyperglykemie.
Verospiron - hyperkalemie, gynekomastie, poruchy menstruace, nauzea, vyrážka.
Furosemid - vzheldem ke krátkému bio poločasu zde hypotenze spíš nežádoucí. Hypokalemie, hyponatremie, leukopenie, agranulocytóza, anemie, zhoršení příznaků obstrukce močových cest(BHP).

Centrální sympatolytika - rilmenidin, methyldopa, moxonidin, doxazosin, urapidil
Rilmenidin - poruchy nálad, palpitace, ospalost, studené končetiny, svalové křeče, únava, otoky.
Methyldopa - ospalost, závratě, děsivé sny, parestezie, pozitivní nepřímý Coombsův test, dyspepsie, flatulence.
Moxonidin - často sucho v ústech, bolest hlavy, dyspepsie, bolest zad, nespavost.
Doxazosin - infekce HCD, uroinfekce, vertigo, tachykardie, svědění, myalgie, nárůst váhy.
Urapidil - nevolnosti, závratě, vzácně priapizmus. Pozitvní metabolické efekty (glykemie, lipidový profil)

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka