10. Nežádoucí účinky antiarytmik

Class efekt – dysrytmie, bradykardie

Propafenon
MÚ stabilizace membrán, blokáda Na+, tj. Ic skupina, částečně aktivita dle kupiny II (betablokátory). Negativně dromotropní efekt.
2D6 substrát – venlafaxin, fluoxetin, paroxetin.
Často úzkost, poruchy spánku, závratě, bolest hlavy, dysgeusie, "zastřené vidění", dyspnoe, pozor u astmatiků, dyspepsie, elevace jat. transamináz. Zhoršuje příznaky myasthenie gravis.

Betablokátory
MÚ přímá blokáda srdečních beta 1 receptorů - sympatolytikum.
Metoprolol (sukcinát, tartrát – indikace se liší podle konkrétního přípravku. Arytmie jsou indikací u obou), acebutolol (s ISA) – může zhoršovat astma, maskování hypoglykemie, únava, bolesti hlavy, deprese, palpitace, ortostatická hypotenze, námahová dušnost, dyspepsie

Amiodaron, dronedaron
MÚ III. třída (blokuje K+ kanály)
Poruchy štítné žlázy (dronedaron ne), (reverzibilní) mikrodepozita v rohovce – poruchy vizu, při titraci dyspepsie, chronicky zácpa, elevace jat. transamináz, extrapyramidový třes, poruchy spánku, plicní toxicita, fototoxicita

Blokuje CYP 3A4, 2D6. PGP inhibitor i substrát

Verapamil, diltiazem
MÚ blokáda Ca2+ kanálů na srdci
inhibuje 3A4, p-glykoprotein
Únava, nervozita, bolesti hlavy, neuropatie, dyspepsie, zácpa, kopřivka, svědění,

Digoxin
MÚ blokáda Na/K ATPázy a následně zvýšení koncentrace Ca2+ v buňkách
Z typických NÚ alergie, GIT toxicita
Rizika vzrůstají při dehydrataci, interakce s léky ovlivňujícími kalémii (diuretika, ACEi, sartany, kortikoidy,...)
Příznaky předávkování jsou GIT dyskomfort, zmatenost, někdy vidění "žlutozeleně"

Ivabradin
Někdy řazen mezi antiarytmika. Blokuje SA uzel ale jeho indikace jsou jen angina pectoris a CHSS.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka