3. Nejčastěji používaná koanalgetika

Většina informací na internetu podle Rychlíčková 2015 pro Solen

Koanalgetikum je obecně látka, která zvyšuje efekt analgetika. Někdy se sem řadí I vzdálené farmakoterapeutické skupiny jako jsou lokální anestetika, bisfosfonáty, kalcitonin, myorelaxancia, kortikosteroidy, spasmolytika, benzodiazepiny. Bisfosfonáty působí u kostních novotvarů a bolestí s nimi spojených.

Antikonvulziva - gabapentin, pregabalin – gaba má saturabilní farmakokinetiku, u prega se mluví o syndromu z odnětí. Gaba lze titrovat do 3600 mg/den, prega do 600 mg/den. Bývá využíváno především u neuropatií. Nutno redukovat u renálního selhání, gaba dřív. Formálně sem patří i karbamazepin, který působí především na Na+ kanály (předchozí dva na Ca2+ kanály), vhodný spíše u záchvatovitých neuralgií, je induktor P450 i Pgp.

Rychlíčková 2015 pro Solen (Koanalgetika - správná volba a indikace)

Antidepresiva – SNRI a TCA (hlavně amitryptylin, imipramin a klomipramin - anafranil). TCA lze u většiny neuropatických bolestí, mnoho NÚ. Venlafaxin a duloxetin nutno upravit dávkování při renálním selhávání, lze léčit depresi a neuralgie zároveň, ačkoliv duloxetin dlouho nemohl předepsat psychiatr, nově může.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka