20. Objednávání LP, léčivých látek a pomocných látek. Nákup a prodej ostatního sortimentu v lékárně.

upravuje zákon o léčivech,
229/2008 Sb. Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
Objednávat lze jen od osob s distribučním oprávněním od SÚKL. Nutno hlídat cenovou hladinu (cena původce, společná marže)
Léčivo nesmí až do vydání pacientovi opustit distribuční řetězec. FMD kódy mají zajišťovat dohledatelnost krabičky od výrobce až po konkrétního pacienta.
LL a PL v ČR téměř výhradně Fagron, hotové IPLP například Galenika, řetězce mají soustředěnou přípravu. Teoreticky snad lze objednat surovinu mimo EU a nechat udělat atest podle lékopisu v certifikované laboratoři.
Doplňky stravy se řadí mezi potraviny, jejich objednávání a distribuce tedy nepodléhá tak přísným podmínkám.
Zdravotnické prostředky podle třídy nebezpečnosti.

Nejde-li o humánní léčivé přípravky, které se v lékárně připravují, může je lékárna odebrat od jiné lékárny pouze výjimečně, a to v případě, kdy nemá takový léčivý přípravek k dispozici a nemůže jej v potřebném čase získat od distributora, nebo když má jiná lékárna nevyužité zásoby humánního léčivého přípravku, které nelze vrátit distributorovi. Takové poskytování a odebírání léčivých přípravků je možné jen mezi poskytovateli zdravotních služeb poskytujících lékárenskou péči a nepovažuje se za distribuci a lékárna o něm vede evidenci v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Lékárna, jejíž provozovatel je zároveň držitelem povolení k distribuci, nesmí užít k distribuci humánní léčivé přípravky, které odebrala jako lékárna

ZoL § 82

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka