8. Zacházení s omamnými a psychotropními látkami v lékárně; příjem, skladování, výdej, likvidace

167/1998 Sb. - Z o NL
463/2013 Sb. - nařízení vlády o seznamech NL
123/2006 Sb. - Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

návykovými látkami omamné látky a psychotropní látky přírodního nebo syntetického původu, které mají psychoaktivní účinky a současně jsou uvedeny v některé z příloh č. 1 až 7 nařízení vlády o seznamu návykových látek, s výjimkou látky konopí extrakt a tinktura, která obsahuje nejvýše 1 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů a splňuje podmínku bezpečnosti podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků,

167/1998 §2

Přílohy nařízení o seznamech de facto kopírují mezinárodní legislativu (Jednotná úmluva o omamných látkách), přílohy jsou ale v jiném pořadí. V ČR přílohy 1 a 5 pouze na recept s pruhem nebo na elektronický rp s příznakem silně návyková látka. 3 a 4 jsou legálně užívány "omezeně", v příloze 3 je ale konopí s poznámkou, že jde o konopí kromě konopí pro léčebné účely. Přílohy 2 a 6 se vydávají na běžný rp. Příloha 8 obsahuje výjimky podle koncentrace látek z předchozích příloh (typicky Reasec).

Příjem: přílohy 1 a 5 obvykle odděleně od ostatního zboží. Zkontrolovat a přijmout musí farmaceut.

Skladování: kromě látek a přípravků na rp s modrým pruhem mezi ostatním zbožím. Přílohy 1 a 5 v "kovové, nepřenosné, uzamykatelné schránce". 1 a 5 také evidováno v evidenční knize nebo elektronicky. Nutno zajistit jednoznačnost zápisu, zapisovat v den příjmu nebo výdeje, každý LP má vlastní řádek. Minimálně jednou měsíčně inventura. Inventura také při změně odborného zástupce nebo provozovatele. Listy v knize očíslované, zapisovat smí jen osoba uvedená na začátku knihy s podpisovým vzorem.
Do konce února se podává hlášení SÚKLu o pohybu látek. Při výdeji na veterinární modrý pruh se podává hlášení i na ÚSKVBL (do 10. ledna).

Likvidaci smí provádět jen certifikovaná firma, která musí mít s poskytovatelem služeb smlouvu. NL se evidují až do fyzického převzetí firmou. Jako výdejový doklad se archivuje protokol o předání. Při znehodnocení LP s NL se dělá zápis, opět se záznamem v opi knize. Při vrácení NL pacientem se k léku přistupuje jako k běžnému vrácenému léčivu. Při vrácení od lékaře/z oddělení se vytváří protokol s přesným počtem vrácených LF.

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka