16. Lékové formy – charakteristika, rozdělení dle platného Českého lékopisu

Lze dělit polotuhé – masti lipofilní/hydrofilní, krémy o/v a v/o, pasty (obsah tuhých látek 20+ %), oční (vyšší nároky na sterilitu, nesmí být P. Aeruginosa)

Tekuté – perorální, oční, šampony, dermální roztoky, kloktadlal, přípravky na optiku

Pevné – (ne)dělené prášky

§(§)Omamné a psychotropní látky tabulka I

+Separanda - červené na bílém, v článku separanda ČL. Vyjmenovány v tabulce III

++Venena - bílé na černém, v uzamykatelné, nepřenosné schránce, v článku venena ČL. Vyjmenovány v tabulce II.

Inoxia - černé na bílém, všechny, co nejsou vyjmenovány ve výše uvedených tabulkách

(rozdělení dle lékopisu to je, možná to sem ale nepatří)

ČL 2017 – není popořadě jako v ČL 1997

6.7 Poznámky

7.1 Auricularia (0652)

6.0 Capsulae (0016)

6.0 Emplastra transcutanea (1011)

6.0 Granula (0499)

6.0 Gummi manducabilia medicinalia (1239)

7.3 Inhalanda (0671) obr. 2x

6.0 Inserta intraruminalia (1228)

6.0 Liquida cutanea (0927)

7.4 Liquida cutanea ad usum veterinarium (1808)

6.0 Liquida peroralia (0672)

6.0 Nasalia (0676)

6.0 Ocularia (1163)

7.4 Oromucosalia (1807)

8.4 Parenteralia (0520)

8.0 Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium (1037)

6.0 Praeparata ad irrigationem (1116)

6.0 Praeparata intramammaria ad usum veterinarium (0945)

6.3 Praeparata intrauterinae ad usum veterinarium (1806)

6.0 Praeparata pharmaceutica in vasis cum pressu (0523)

6.7 Praeparata semisolida ad usum cutaneum (0132)

8.1 Praeparata semisolida peroralia ad usum veterinarium (2638)

9.0 Pulveres adspersorii (1166)

6.0 Pulveres perorales (1165)

7.6 Rectalia (1145)

6.0 Spumae medicatae (1105) obr. 1x

6.0 Styli (1154)

8.0 Tabulettae (0478)

9.0 Tampona medicata (1155)

7.6 Vaginalia (1164)

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka