17. Lékové formy léčiv z pohledu rychlosti působení, náhrady, přípravy a použití v praxi

Nutnost rychlé absorpce: migrény, průlomová bolest, zvládnutí agresivních pacientů, úrazové stavy

Transkutánní podání:

Intravenózně – absorpce velkých množství prakticky okamžitě, velmi náročné na techniku aplikace, není vhodné pro samomedikaci (teoreticky přidávání morfinu tlačítkem do infuze v nemocnici), obchází first pass metabolizmus.
Intramuskulárně – snadnější oproti i. v., vhodné spíše pro depo (antipsychotika, ATB), vzácně Hoigne syndrom.
Subkutánně – velmi často zvládají pacienti, rychlost absorpce variabilní (inzuliny, LMWH, doplnění tekutin).
Intranazálně – dobře prokrvený řasinkový epitel, vhodné pro CNS působící léky. (midazolam, sumatriptan...), obchází first pass metabolizmus.
Enterosolventní – vhodné pro dlouhodobou medikaci s GIT toxicitou, acidolabilní látky. K uvolnění léčiva dojde až po průchodu spodním svěračem do střeva (cca 30 min).
Klasické perorální – rychlost v závislosti na povaze látky, kyselá léčiva s malou molekulou prostupují pasivní difúzí již v žaludku. "rapid" formy často šumivé – CO2 zvyšuje prokrvení žaludeční sliznice, rychlejší rozpad a disoluce lékové formy.
Perorální dělené prachy – Ibuprofen Stada gra. se nemusí zapíjet – vhodné např. na cestách. Nimesil sáčky naopak nutí člověka dodržovat pitný režim, rychlejší nástup než nimesulid v tabletách.
Čípky – u dětí, pří nauzee – rychlá absorpce díky prokrvení rekta, obchází first pass metabolizmus.

U náhrad nelze považovat LF s rychlým uvolňováním a s klasickým za generika, u rapid a retard forem je nutné být opatrný při zaměňování, každá firma může mít jiný technologický přístup a jiný profil uvolňování.

Přípravy – lze sehnat gastro- a enterosolventní tvrdé tobolky, záměnou polotuhého základu lze zvýšit dostupnost, o/v a v/o jiná dostupnost podle toho, ve které fázi je LL rozpuštěna.

V praxi receptové LF zaměňovat jen výjimečně (Veral ret, diclofenc AL ret), na volný prodej dle indikace především čípky u dětí, rozpustné LF při akutních atakách bolesti.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka