23. Spolupráce s lékaři v oblasti individuální přípravy, sterilní přípravy, předepisování léčiv

Lékaři jako jediní s právem předepisovat magistraliter přípravky, medicína i postgraduální vzdělávání lékařů prakticky bez zmínky o farmaceutické technologii. Existují lékopisné přípravky a české publikace s vzorovými recepturami (Sklenář, a Návojová Vojáčková, sborník československých receptur, špatně dostupné). Nově lze lékaře odkazovat na iplprecept.cz, kde by měly být receptury vyzkoušené a oponované katedrou farm technologie FaF. Při předpisu neobvyklé receptury by se v ideálním případě měl lékař domluvit s pacientem do které lékárny půjde, následně doladit s lékárníkem podle dostupnosti surovin a technologických možností.

Sterilní příprava nutná u očních přípravků, ředění vakcín, injekčních preparátů (vorikonazol inravitreální inj.), cytostatik. Vzhledem k finanční náročnosi boxu s laminárním prouděním a čistých prostor dle lékopisu je toto doménou téměř výlučně nemocničních lékáren.
Liší se úprava a příprava LF u zvlášť náročných LF je i ředění považováno za přípravu.

Předepisování léčiv – rozpis jednotlivých složek v latině dle lékopisu v genitivu, následuje navážka. Pokud není specifikováno jinak, navážka je v gramech.
Ana partes aequlaes (aa) – doplnit několik složek ve stejné navážce.
Ana partes aequales ad (aa ad) – doplnit do určitého množství ve stejných poměrech několik látek.
Je nutné vyhnout se nejasným zkratkám a nejednoznačným označením přípravků – chladivý synderman, lužova pasta, bendovy kapky.

Lékárník má právo zasáhnout do předpisu a zaměnit, případně upravit množství pomocných látek (adeps solidus za butyrum cacao, pentravan místo ambidermanu). Musí také hlídat dávkování účinných látek dle lékopisu

Navažuje se vždy s přesností o alespoň jedno destinné číslo vyšší, než na receptu, tj. 1,0 a 1,00 je v rp rozdíl.

Předchozí otázka | Rozcestník