Centrová léčba

Spolu s rozvojem medicíny a farmacie se daří vyvíjet účinné léky na nemoci, které se ještě na přelomu tisíciletí léčit téměř nedaly. Bohužel s rostoucími náklady na vývoj rostou i náklady pro pojišťovny a pacienty.

Nový lék by za konvenčního způsobu úhrady nebyl finančně únosný pro pacienta ani pro pojišťovnu. To ale koliduje s §16 zákona o veřejném zdravotním pojištění:

Příslušná zdravotní pojišťovna hradí postupem podle § 19 odst. 1 písm. a) ve výjimečných případech zdravotní služby jinak ze zdravotního pojištění nehrazené, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce.

Tato nekonkrétní formulace dala v českých podmínkách vzniknout novému systému úhrad, kdy lze tyto léky vydat jen po vyšetření na specializovaném pracovišti, které se věnuje konkrétní diagnóze. Pacient musí obvykle vyzkoušet starší (levnou) léčbu. Pokud se po standardní léčbě neobjeví uspokojivé výsledky, lékař požádá revizního lékaře pacientovy pojišťovny o zhodnocení zdravotní dokumentace a o schválení centrové léčby.

Pokud dojde ke schválení, lék bude hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Lék však nejde vydat na recept (centrovou léčbu na recept hradí vždy pacient v plné výši) ale na tzv. receptožádanku, což je dokument, který platí jen v rámci dané nemocnice a v dané nemocniční lékárně. Na receptožádanku pacient nikdy nedoplácí. Některá pracoviště vydávají léky přímo v ambulanci při kontrole.

Erenumab je hrazen u pacientů s diagnózou migréna, kteří před jeho iniciálním podáním mají v průměru za poslední 3 měsíce více než 4 migrenózní dny/měsíc (MMD), a to po selhání (nedostatečné účinnosti) nebo intoleranci minimálně 2 zástupců rozdílných skupin konvenční profylaktické medikace, z nichž alespoň 1 lék musí být antikonvulzivum (topiramát nebo valproát), pokud k nim pacient není kontraindikován. Pacienti, kteří ve 3. měsíci terapie erenumabem nedosáhnou adekvátní terapeutické odpovědi (pokles minimálně o 50 % MMD v porovnání s výchozím stavem před nasazením erenumabu), nejsou dále hrazeni z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Terapie erenumabem není dále hrazena, pokud počet MMD v každém jednotlivém měsíci u 3 po sobě jdoucích měsíců byl větší než 50 % výchozí hodnoty MMD (před nasazením erenumabu). Výčet zástupců jednotlivých skupin konvenční profylaktické medikace: Sk.1: topiramát Sk.2: valproát Sk.3: ß-blokátory (metoprolol, bisoprolol, propranolol) Sk.4: antidepresiva (TCA, SNRI venlafaxin) Sk.5: blokátory Ca kanálu (flunarizin a cinarizin)

Podmínky úhrady přípravku Aimovig na migrénu. Převzato ze SUKL.cz

Seznam specializovaných pracovišť se zvláštní smlouvou s pojišťovnami lze nalézt zde.

Neúplný seznam léků hrazených v ČR díky §16 Z o ZP:
AfinitorIdacioRebif
AimovigImatinibRemicade
AjovyImbruvicaRepatha
AlecensaImnovidRevlimid
AubagioInlytaRevolade
AvonexJakaviRydapt
Benepali PENKesimptaSkyrizi
BeovuKisqaliSorafenib
BetaferonKuvanSprycel
BraftoviKyntheumStelara
CabometyxLenvimaStivarga
CalquenceLibtayoSutent
CimziaLonsurfTafinlar
CopaxoneLucentisTagrisso
CosentyxLynparzaTaltz
CotellicMavencladTargretin
DupixentMayzentTasigna
EmgalityMekinistTecfidera
EnbrelMektoviTremfya
EntyvioNexavarTysabri
ErivedgeNerlynxVenclyxto
ErleadaNinlaroVerzenios
EyleaNplateVotrient
GilenyaNuveqaXgeva
GlivecOcrevusXolair
HemangiolOpdivoXospata
HulioOtezlaXtandi
HumiraOzurdexZeiboraf
HyrimozPiqrayZejula
IbrancePlegridyZydelig
IclusigPraluentZytiga