14. Ceny a úhrady hromadně vyráběných léčivých přípravků

https://www.mzcr.cz/cenovy-predpis-ministerstva-zdravotnictvi-c-2-2023-olzp/
Metodika stanovení základní úhrady referenční skupiny/léčivé látky a plně hrazeného léčivého přípravku

Degresivní marže - marže snižující se s růstem celkové ceny léku, chrání spotřebitele před vysokými cenami
Společná přirážka pro lékárnu a distributora - o degresivní marži se dělí lékárna a distributor, marže nesmí dohromady přesáhnout limity
Cena původce - cena, za kterou je léčivý přípravek nebo potravina pro zvláštní lékařské účely dodávána původcem i jinou osobou dodávající léčivý přípravek na trh v české republice další osob oprávněné léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely distribuovat nebo vydávat, bez obchodní přirážky a daně z přidané hodnoty.

V září 2023 vydává MZČR cenové rozhodnutí, kterým určuje seznam ATC skupin, které nepodléhají regulaci maximální ceny původce:

Seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, ve kterých příslušný léčivý přípravek nepodléhá cenové regulaci na základě účinného písemného ujednání o nejvyšší ceně výrobce uzavřené ve veřejném zájmu mezi zdravotní pojišťovnou a osobou uvedenou v § 39f odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o veřejném zdravotním pojištění podle čl. II odst. 9 cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví č. 2/2023/OLZP, o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, je stanoven v příloze k tomuto cenovému rozhodnutí.“.

Cenove-rozhodnuti-c.-10_2023_OLZP.pdf (mzcr.cz)

Indikační omezení úhrady: stanovení podmínek, za jakých lze předepsat LP na úhradu pojišťovnou. Počítá se z ní mj. přirážka
Doplatek = celková cena léku – úhrada pojišťovny.
Lékárny obvykle neuplatňují maximální cenu LP, bojují o pacienty.
Přecenění – snížení LP nebo celé ATC skupiny podle referenční ceny (generikum, zahraničí, apod.) - pracovní skupina MZČR, zástupci komor, pojišťoven, SÚKLu atd.

https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0193747&tab=texts

Preskripční omezení: smí předepsat jen lékař podle odbornosti.
Zvýšená úhrada: za přísnějších kritérií lze zvýšit úhradu pro konkrétního pacienta. Zvýšená úhrada může být i nižší 🙂 (Pradaxa)
U hospitalizovaných pacientů je medikace hrazena vždy plně.
Vykazovací symbol A – hrazeno pouze při hospitalizaci
U nehrazených LP se většina z tohoto neřeší, maximální cena a přirážky ovšem ano.

DPH 10 % na LP, 15 % doplňky stravy a prostředky, PZLÚ pokud jsou v číselníku celní správy, také 10 %

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka