7. Nežádoucí účinky vybraných skupin antibiotik – betalaktamy, chinolony, linkosamidy, sulfonamidy, chloramfenikol

Class efekty: alergie, dyspepsie kvůli rozvratu střevní mikroflóry, zmnožení rezistentních mikrobů.

Betalaktamy: časté alergie, včetně zkřížených peniciliny x cefalosporiny. Pseudomembranózní kolitida způsobená dlouhodobým podáváním penicilinů bez druhého ATB účinného na Clostridium difficile. Různě častá hepatotoxicita dle látky. U kombinace ampicilin + kys. klavulanová je toxická hlavně klavulanová.
Cefalosporiny indukují syntézu betalaktamázy.

Chinolony jsou fototoxické, chelatují vícemocné kationty. Jejich podávání v dětství je rizikové protože poškozují vyvíjející se kosti a chrupavky, nevratně barví zuby. Existuje vyšší riziko natržení šlach, typicky Achillova šlacha - KI sportovci. Ciprofloxacin je silný 1A2 inhibitor.

Linkosamidy: klindamycin a (linkomycin). Vyrážka, pseudomembranózní kolitida, zvyšují účinek myorelaxancií, zvýšení jaterních markerů

Sulfonamidy: Krystalurie - nutné dostatečně pít a vyhýbat se kyselému, fototoxicita. Interakce s methotrexátem, warfarinem (zvyšují účinek). V kombinaci s (hlavně thiazidovými diuretiky) roste riziko trombocytopénie.

Chloramfenikol: Grey baby syndrome - KI u novorozenců kvůli nižší fci eliminačních orgánů - CHF kompetuje s kyslíkem na hemoglobinu, reakce v místě vpichu, nauzea, poruchy krvetvorby včetně (reverzibilní) suprese kostní dřeně, (ireverzibilní) aplastická anemie.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka