2. Farmakoterapie chronické bolesti dle nejnovějších doporučených postupů. Co je to chronická bolest?

SVL 2021
Bolest a její farmakoterapie – doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře 2016

Chronická bolest - trvá déle než 3 měsíce a přetrvává i po odstranění vyvolávajícího podnětu nebo zhojení tkáňového poškození. Zhoršuje kvalitu života, vede k fyzickému a psychickému strádání. (DP PL 2021)

Farmakoterapie by měla být dle klin. obrazu doplněna fyzioterapií/kondičním cvičením, terapií deprese a ostatních komorbidit.

Oproti akutní bolesti se více uplatňují opiáty, méně NSAIDs.

Viz NÚ analgetik

[To be continued]

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka