19. Léčiva k terapii onemocnění prostaty a erektilní dysfunkce

Benign prostatic enlargement - Patient Information (uroweb.org)
Role of alpha blockers in treating obstructive uropathy (urologiepropraxi.cz)
Comparison of Clinical Trials With Finasteride and Dutasteride - PMC (nih.gov)
https://www.sukl.cz/file/102842_1_1 - Farmakoterapeutické informace SÚKL

Jedná se o zbytnění a ztrátu pružnosti 30 - 40 g vážící žlázy. Projevuje se dyskomfortem při močení, přerušovaným močením, častějšími infekcemi močových cest a sexuální dysfunkcí.

Rizikové faktory:

  • Věk (hlavně 40+)
  • Genetické faktory
  • Hormonální změny (dihydrotestosteron)

Alfa blokátory:

MÚ: relaxace hladkého svalstva v prostatě a snížení obstrukce.

použití alfa blokátorů u žen při symptomech dolních močových cest není mnoho klinických dat. Také v současnosti ani pojišťovenský systém České republiky léčbu alfablokátory u žen nehradí. Nicméně existují práce, které potvrzují účinnost alfablokátorů na symptomy dolních močových cest u žen.
Provnání alfa blokátorů
Citace i tabulka z Role of alpha blockers in treating obstructive uropathy (urologiepropraxi.cz)

Inhibitory 5 alfa reduktázy:

přeměnou testosteronu na dihydrotestosteron dochází k zvýšení rizika vzniku BHP.
--> dihydrotestosteron | NZIP

Finasterid: Bere se jednou denně, nemá vliv na ortostatickou hypotenzi. Existují fixní kombinace. Účinek nastupuje až po několika týdnech. NÚ erektilní dysfunkce, bolest prsou. Používá se off-label pro růst vlasů v tabletách nebo jako šampon.

Dutasterid: má oproti finasteridu delší biologický poločas (cca 5 týdnů). Není tak selektivní, inhibuje izoenzym I a II (finasterid inhibuje především formu II). Vzhledem k poločasu může být obtížnější korigovat nežádoucí účinky. Také existuje fixní kombinace.

Inhibitor PDE-5: tadalafil je ve variantě 5 mg indikován i k BHP. Úhradu ale nemá.

Antimuskarinika:

pomáhají především při potížích s mikcí.

Solifenacin: obvykle se podává 5 mg, lze zvýšit na 10 mg. Omezení při těžkém poškození ledvin a středně těžkém poškození ledvin.

Darifenacin: Emselex. Specificky blokuje M3 receptory, teoreticky má méně NÚ. 7,5 mg jednou denně, lze zvýšit na 15 mg po dvou týdnech.

Fesoterodin: Toviaz. I hyperaktivní močový měchýř. Prodloužené uvolňování. 4 až 8 mg denně.

Agonista beta-3 receptoru: mirabegron (Betmiga). Jako modernější alternativa k antimuskarinikům

Detrusor relaxation is mainly mediated by the cyclic adenosine monophosphate pathway. Mirabegron is a potent and selective β3-adrenoceptor agonist. It causes increased cyclic adenosine monophosphate concentrations in the rat bladder tissue and shows a bladder relaxant effect. It also results in relaxation of bladder smooth muscle in rat and human isolated tissue.

Profile of mirabegron in the treatment of overactive bladder: place in therapy - PMC (nih.gov)

Indikace jen symptomatická léčba urgence, zvýšené frekvence močení a/nebo urgentní inkontinence, které se mohou vyskytnout u dospělých pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře (OAB).

NÚ tachykardie, častější močové infekce.

Mirabegron | Remedia

Fytoterapie

Serenoa repens: plod palmy pilovité. Výtažek se používá v registrovaných prostředcích jako je Prostamol, Prostakan, Capistan. Bere se po jídle jednou denně.

Pygeum africanum: kůra slivoně africké.

Urtica dioica - kopřiva dvoudomá nať.

Kombinace výtažků v doplňcích stravy --> nelze garantovat nebo předpokládat klinický efekt.

Erektilní dysfunkce

je častý problém zejména s rostoucím věkem. Dysfunkce může mít hormonální, psychologický, vaskulární, neuregenní původ.

Alprostadil spíše historicky v injekční formě. Nutno aplikovat injekčně do topořivého tělesa před koitem. MÚ lokální dilatace cév. Účinnost až 70 %.

Inhibitory fosfodiesterázy 5 (PDE5i):

FI měsíčník SÚKL 8/2023
FI měsíčník SÚKL 8/2023

Nefarmakologický přístup: podtlakové pumpy, penilní protézy, rázové vlny.

Další možností léčby ED je fokusovaná rázová vlna nízké intenzity. Rázová vlna aplikovaná na topořivá tělesa penisu má pozitivní vliv na angiogenezi a příznivě ovlivňuje endoteliální funkci. Metoda je vhodná u mužů s ED vaskulární etiologie při nedostatečné odpovědi na PDE5i či jejich kontraindikaci. Aplikace rázové vlny je bezpečná, s minimem nežádoucích účinků. Nevýhodou je nutnost opakování léčby k zachování efektu

FI měsíčník SÚKL 8/2023

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka