1. Celková a lokální anestetika, myorelaxancia, použití v anesteziologii, chirurgii, diagnostice, dermatologii a stomatologii

Myorelaxancia – WikiSkripta
CELKOVÁ ANESTEZIE A ANESTETIKA – 1. DÍL
CELKOVÁ ANESTEZIE A ANESTETIKA – 2. DÍL
Spoustovybod.cz

Celková anestezie

Používají se anestetika, která indukují reverzibilní spánkový stav a celkové bezvědomí pacienta. Důležitá je taktéž svalová relaxace.
Dvě teorie účinku: receptorová, lipidová.

Lze dělit na intravenózní (propofol, midazolam, thiopental sodný) a inhalační (isofluran, sevofluran, desfluran). Teoreticky xenon, oxid dusný.

Ketamin: nezpůsobuje útlum dechového a kardiovaskulárního centra, lze ho tedy použít ve špatně vybavených zařízeních například v případě přírodních katastrof (hojně byl užíván během války ve Vietnamu). Působí jako NMDA antagonista, ve vyšších dávkách působí na opioidní receptory.
Existují klinické studie, které silně naznačují jeho antidepresivní efekt po jednorázovém podání, při dlouhodobém používání dochází k poruchám paměti a naopak depresivním stavům. Je zneužíván jako halucinogen a rape drug. Aplikovat lze i. v., i. m., nasálně (sprej nebo abusus šňupání).

Lokální anestezie

V chirurgii se k potlačení bolesti a necitlivosti v omezené oblasti těla, čímž umožňují provádění menších zákroků, jako je šití rány nebo odstranění malých lézí. Odvozeny od kokainu (jako jediný má i sympatomimetické účinky), MÚ blok Na+ kanálů zahrnují lidokain, trimekain, benzokain, bupivakain a mepivakain. Ovlivnňují Na+ kanály srdečního svalu a mohou mít vliv na srdeční činnost. (propafenon způsobuje při rozkousání necitlivost v DÚ, stejný MÚ, viz antiarytmika)

LF: gel, injekce, roztok. Kokain jako složka v sol. Bonain (ORL)

Myorelaxancia

k uvolnění svalů a snížení svalového napětí.

Centrální - diazepam, klonazepam,
baklofen (MÚ GABA agonista. I spazmy nervového původu jak RS, poškození míchy...),
tizanidin (Sirdalud, MÚ snižuje aktivitu interneuronů, snižuje uvolňování substance P),
tolperison (Mydocalm, spasticita po CMP),
thiokolchokosid (Muscoril, reprodukční toxicita, 7d 101);
mefenoxalon (Dimexol, ex Dorsiflex, I bolestivé spazmy kosterního svalstva "nejrůznějšího" původu)

Používají se často u spazmů provázaných svalových skupin, viz například
Bolest krční páteře - příčiny (spoustovybod.cz).

Periferní (vždy parenterální) působí blokem uvolňování acetylcholinu. Kompetitivní inh. d-tubokurarin má význam jen toxikologicky - nedepolarizující - mivakurium, rokuronium, atrakurium, pankuronium.
Depolarizující - suxamethonium.

  • Při použití je nutné použít plicní ventilaci
  • Antidotum inhibitory AChE
  • Gen. polymorfizmus pseudocholinesterázy ovlivňuje dobu účinku

Po injekci svalového myorelaxancia dochází nejprve k relaxaci malých svalů (očí, prstů na rukách a nohách, jazyka), až poté následují svaly končetin, trupu, krku a svaly hrtanu. Jako poslední ochrne bránice a mezižeberní svaly. Blokáda odeznívá v opačném pořadí.

https://www.wikiskripta.eu/w/Myorelaxancia

V diagnostice se lokální anestetika používají ke snížení bolesti a nepohodlí při provádění různých invazivních procedur, jako jsou biopsie, kolonoskopie nebo odběry krve.
V některých diagnostických postupech, jako je bronchoskopie nebo kolonoskopie, se může použít myorelaxancia k uvolnění svalového napětí a usnadnění průchodu endoskopu.

V dermatologii se lokální anestetika často používají pro mírnější zákroky, jako jsou odstranění znamének nebo menších chirurgických zákroků na kůži.

V stomatologii je použití lokálních anestetik běžné při vytrhávání zubů, provádění zubních plomb nebo kořenových kanálků a dalších zubních zákrocích.

Rozcestník | Následující otázka