8. Léčba Parkinsonovy choroby – antiparkinsonika, léčiva nevhodná u parkinsoniků

https://www.wikiskripta.eu/w/Antiparkinsonika


Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění charakterizované postupnou ztrátou dopaminergních neuronů v substantia nigra. Toto vede k snížené produkci neurotransmiteru dopaminu, který se uplatňuje v nervových drahách, zodpovědných za jemnou motoriku. Pokud je poškozeno velké procento těchto neuronů (udává se přes 50 %), objevují se symptomy onemocnění jako je třes, ztuhlost, bradykineze (zpomalení pohybu) a posturální nestabilita. Facies oleosa.

Kromě farmakologického přístupu je nutno reagovat na změněné potřeby pacienta. Například zábradlí na schody, toaletu, volba léků a doplňků stravy, které se snadno polykají. Edukace okolí postiženého.

Levodopa v kombinaci s inhibitorem DOPA-dekarboxylázy (karbidopa, benserazid)

Je to prekurzor dopaminu, který se enzymatickou dekarboxylací přeměňuje na aktivní dopamin. Protože chceme, aby lék působil pouze v CNS a dopamin má v periferiích nežádoucí efekt, podává se spolu s inhibitorem dekarboxylačního enzymu, který neproniká přes hematoencefalickou bariéru. Výsledkem je vyšší dostupnost dopaminu v mozku a téměř nezměněná koncentrace dopaminu ve zbytku těla. I tak se ale musí lék podávat několikrát denně, v těžších fázích obvykle pětkrát denně. Nežádoucí účinek pramenící z vyšší dostupnosti dopaminu jsou nevolnosti a zvracení. Proto se první týden léčby někdy podává v kombinaci s prokinetiky a dávka L-DOPA se zvyšuje postupně. Podávání levodopy by mělo probíhat v pravidelném režimu, bez velkých odchylek ve velikosti dávky a v časech podávání.

Madopar s benserazidem dle SPC nalačno, Nakom s karbidopou bez vztahu k jídlu ačkoliv jsou studie, které doporučují také nalačno.

Dopaminoví agonisté:

MÚ viz výše.
Ropinirol: účinný v časném stadiu onemocnění i před nasazením levodopy. V kombianci s levodopou zvyšuje její účinek a umožňuje snížení dávky. Snižuje závažnost on-off efektu a end of dose efektu (tj. pokles výkonu v závislosti na odeznění levodopy). Ropinirol s prodlouženým uvolňováním se podává jednou denně. Může se objevit hypotenze, spavost, mánie.

Pramipexol: dávkování třikrát denně, jinak velmi podobné ropinirolu.

Bromokriptin: podávání spolu s jídlem. U parkinsoniků postupná titrace po dobu jednoho měsíce, plná dávka se podává třikrát denně. Spektrum dalších indikací jako prolaktinom nebo prevence laktace. Odbourávání závislé na funkci jater. NŮ překrvení nosní sliznice, bolest hlavy, ospalost, závrať, nevolnost.

Rotigotin: ve formě náplastí Neupro. Transdermální forma snižuje riziko NÚ. Indikace ale jen syndrom neklidných nohou! Neupro se musí odstranit před magnetickou rezonancí nebo kardioverzí.

Inhibitory COMT (katechol-O-methyl transferázy):

Inhibice odbourávání L-DOPA jiným mechanizmem.

Entakapon: často v kombinaci s L-DOPA a inhibitorem dekarboxylázy. KI feochromocytom, glaukom úzkého úhlu, podávání MAO inhibitorů. Krátký biologický poločas - podává se až čtyřikrát denně.

Tolkapon: (Tasmar) - není na trhu

Anticholinergika:

Biperiden: (Akineton) kromě parkinsonismu též k léčbě příznaků extrapyramidových syndromů například po terapii klasickými antipsychotiky, Meigeho syndrom. Zahajuje se dávkou 2 mg jednou denně. postupně až 2 mg čtyřikrát denně. KI glaukom nebo neprůchodnost střev. NÚ u Akinetonu překvapivě vzácné nebo velmi vzácné.

Procyklidin: (Kemadrin) také korekce extrapyramidových symtomů. Procyklidin je indikován k léčbě všech forem Parkinsonovy nemoci: idiopatické (paralysis agitans), postencefalitické i arteriosklerotické. (SPC)

Amantadin: původně antivirotikum. Kromě parkinsonismu také extrapyramidální symptomy.
MÚ není plně objasněn, amantadin je slabý antagonista NMDA receptoru, a blokuje reuptake dopaminu. Asi má selektivní anticholinergní účinek.

L-DOPA a agonisté dopaminu se používají také u syndromu neklidných nohou, obvykle v jiném dávkování.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka