20. Pohlavní hormony, využití pohlavních hormonů v léčbě nádorových onemocnění

Karcinom prostaty – WikiSkripta

Hormonální léčba » Linkos.cz

Pohlavní hormony hrají klíčovou roli v regulaci reprodukčních funkcí a mají také významný vliv na růst a funkci mnoha tkání. V léčbě nádorových onemocnění se pohlavní hormony využívají především ve dvou hlavních oblastech: hormonální terapie rakoviny prsu a hormonální terapie rakoviny prostaty.

Pohlavní hormony mají obvykle steroidní skelet (výjimka například FSH, prolaktin), podílejí se na modulaci exprese některých genů a nepřímo tak na rozvoji pohlavních znaků jedince. Zároveň ovlivňují i na první pohled nesouvisející fyziologické procesy jako ukládání minerálů do kostí nebo změny v přemýšlení.

Androgeny

Jsou to anabolické hormony, tedy jejich působením dochází k ukládání hmoty do tělesných struktur (kosti, svaly).
Modelovým příkladem je testosteron. Ten fyziologicky vzniká především ve varlatech a nadledvinách (proto ho lze nalézt i u žen). S věkem produkce androgenů klesá, to má za následek androgenní alopecii, pokles svalové hmoty, problémy s prostatou apod.
Androgeny se využívají k navození opožděné puberty u dětí, k léčbě hormonálně podmíněné erektilní dysfunkce, postmenopauzální osteoporózy, nelegálně jako doping v silových sportech, u některých typů nádorů prsu a u iatrogenně navozené změny pohlaví.

Testosteron: ve formě gelu jako léčba hypogonadismu u mužů, vtírá se na ramena.
Směs esterů v injekční formě pod názvem Sustanon jednou za tři týdny a následně podle klinické odpovědi.

Tibolon: I léčba příznaků nedostatku estrogenů u žen, které jsou alespoň jeden rok po menopauze. Prevence osteoporózy u žen po menopauze s vysokým rizikem budoucích fraktur a s intolerancí nebo kontraindikací jiných přípravků schválených pro prevenci osteoporózy.
tbl. jednou denně. NÚ hlavně gynekologické potíže, hirsutismus, akné.

Estrogeny

Zjednodušeně se dají označit za protiklad androgenů.
Využívají se k léčbě hypogonadismu u dívek, jako hormonální antikoncepce a v některých případech hormon dependentních nádorů. Fyziologicky se vyskytují estradiol, estron, estriol.
Syntetizovány jsou především ve vaječnících, v menší míře ale i v dalších tkáních včetně varlat.

Estradiol: tbl jednou denně. Substituční terapie symptomatického deficitu hormonu v postmenopauzálním věku. NÚ deprese, otoky, bolesti břicha, bolesti hlavy.
Jako vag. gel u postmenopauzálních žen na léčbu vaginální atrofie.
Jako náplast substituce estradiolu po vyhasnutí ovariálních funkcí, k léčbě klimakterických potíží, substituce estrogenu po ovarektomii. Náplast se mění střídavě po 3 a 4 dnech.
Jako sprej HST po menopauze.
Dále jako inj., tdr. gel a vag. tbl.

Estriol: Ovestin por. tbl, vag. glb, vag. crm.
Hormonální substituční terapie, premedikace před gynekologickým zákrokem, infertilita z důvodu cervikální hostility

Gestageny

Mají v těle rozličné funkce, jejich koncentrace v plazmě roste ve druhé polovině menstruačního cyklu a hlavně při těhotenství. Přirozený gestagen progesteron má krátký biologický poločas, proto se v praxi uplatňují spíše deriváty. Kromě medroxyprogesteronu a megestrol-acetátu v onkologii se používají jako hormonální antikoncepce.

Drospirenon: jako mokomponentní antikocepce u pacientek, které jsou náchylné k žilním trombózám (typicky Leidenská mutace). Bez kombinace s estrogenem není tak pozitivní vliv na akné, nedokáže kontrolovat pravidelnost cyklu (častý NÚ nepravidelnost a dysmenorea). Mírně zvyšuje kalemii podobným mechanizmem jako spironolakton.

Norethisteron: indikace zastavení krvácení mimo menstruaci, oddálení (načasování menstrauce), endometrióza. Je to substrát 3A4 a mírný inhibitor. NÚ nespavost, nevolnost, podrážděnost, otoky, akné, bolest prsou.

Progesteron:
vagilnální lékové formy jednou denně zavádět k suplementaci luteální fáze u žen během cyklů asistované reprodukce. Utrogestan perorálně u poruch souvisejících s deficitem progesteronu: premenstruační syndrom, menstruační nepravidelnost, premenopauza. Vaginálně při nemožnosti perorálního podání (hepatopatie, somnolence).

Kombinace cyproteron-acetát a ethinylestradiol:
indikace především akné nereagující na topickou léčbu, hirsutismus, seborrhea. V případě současné potřeby hormonální antikoncepce lze použít, jako samostatná antikoncepce bez I léčby akné ale podle SPC ne. (Vreya, Minerva, Diane)

Kombinace gestoden a ethinylestradiol:
hormonální antikoncepce s hojným zastoupením registrovaných preparátů. Fixní kombinace 75 mcg gestoden a 30 mcg, případně 20 mcg ethinylestradiolu. Bez dalších indikací. Je nutné zvážit riziko embolických komplikací u konkrétní pacientky.

Kombinace dydrogesteron a estradiol:
Femoston. Substituce u postmenopauzálních žen a prevence osteoporózy u rizikových pacientek po menopauze.

Levonorgestrel:
intrauterinní inserty: kontracepce, idiopatická menoragie, ochrana endometria před hyperplazii při terapii estrogeny. Je zde nižší riziko embolie.
Tablety po: 1 tbl 1,5 mg nebo dvě 0,75 mg do 72 hodin po nechráněném styku, nejlépe do 12 hodin. Pokud pacientka zvrací do tří hodin po požití, musí se vzít nová dávka. Při současném užívání induktorů jaterních enzymů je nutno použít 3 mg. NÚ nauzea, metroragie, bolest hlavy,

Antiprogesterony:

Ukončení těhotenství v pozdější fázi kvůli malformacím, riziku pro matku apod.
Viz Principy farmakologického ukončení těhotenství a evakuace děložní dutiny, Trávník, 2015.

Mifepriston (Mifegyn)

Misoprostol (Mispregnon)

Rakovina prsu

Hormonální receptory: Mnoho nádorů prsu je hormonálně závislých, což znamená, že jejich růst je stimulován pohlavními hormony, jako estrogen a progesteron.

Tumor supresorové geny: například BRCA (BReast CAncer), jejich mutace je významný rizikový faktor pro vznik rakoviny prsu.
HER-2 je protein, který stimuluje nádor k růstu. Zvýšená exprese gen pro HER-2 zhoršuje prognózy pac.

Antiestrogenní terapie: ideální léčivo zastavuje růst hormonálně podmíněneného tumoru a zároveň neovlivňuje fyziologické procesy v těle. Snahou dosáhnout tohoto cíle vznikla skupina léčiv označovaných jako SERM (SElective Receptor Modulators).

Tamoxifen: indikace metastazující nádor prsu. U pacientů s prokázaným hormon-dependentním nádorem lze očekávat větší efekt. D až 40 mg denně. Metabolizován CYP 3A4. Snižuje účinek antikoncepce, je teratogenní (jako asi všechny deriváty pohlavních hormonů). NÚ hyperkalcemie, zadržování tekutin, bolest hlavy, částečně ireverzibilní poruchy zraku, vyrážky, myalgie.

Fulvestrant: parenterálně, okrajově.

Aromatázové inhibitory: blokují hormon, který přetváří androgeny na estrogeny. Indikovány jsou až po menopauze.

Letrozol: jednou denně. Někdy sekvenční léčba 2 roky letrozol, 3 roky tamoxifen. Metabolizován 2A6, 3A4. NÚ hypercholesterolemie, nadměrné pocení, bolesti hlavy, alopecie, vaginální krvácení.

Anastrozol: jednou denně. NÚ artralgie, anorexie, hypercholesterolemie, vyrážka, alopecie, vaginální krvácení.

Exemestan: 1xd, substrát CYP 3A4. NÚ syndrom karpálního tunelu, návaly horka, pocení, alopecie, osteoporóza.

Rakovina prostaty

Činnost vaječníků/varlat je řízena z hypothalamu (část mozku) prostřednictvím specifických hormonů – gonadotropinů (GnRH, LHRH), které řídí tvorbu dalších hormonu (FSH, LH) v podvěsku mozkovém (hypofýze). Tyto hypofyzární hormony pak řídí tvorbu hormonů ve vaječnících a varlatech.

hormonální léčba ablační » Linkos.cz

LHRH Agonisté a Antagonisté:

Goserelin: Zoladex, Reseligo. krom Ca prostaty indikace endometrióza a děložní myomy. Podkožní implantát jednou za 3 měsíce. Může se objevit flare - přechodné zvýšení hladiny testosteronu po nasazení léčby, předchází se mu podáváním cyproteron-acetátu tři týdny po začátku léčby.

Degarelin: Firmagon. Parenterální antagonista gonadoliberinu (GnRH).
degarelix (účinná látka) » Linkos.cz

Inhibitor syntézy androgenů:

Abirateron: obvykle v kombinaci s prednisonem nebo methylprednisonem. Jednou denně, musí být nalačno ale podle SPC A. Zentiva podání s jídlem zvyšuje absorpci. Nalačno asi kvůli předcházení fluktuace hladin léčiva. Inhibitor 2D6 a 2D8. NÚ močové infekce, srdeční selhání, hypokalemie, hypertenze, elevace jaterních transamináz.

Triptorelin(-acetát): agonista gonadotropinu antagonista LH a FSH (wiki). Některé formy mají indikaci i ženskou infertilitu (SÚKL 0058623).

Analog GnRH:
Leuprorelin: paliativní léčba. Inj. suspenze jednou za tři měsíce.

Antiandrogeny:

Bikalutamid: jednou denně minimálně dva roky nebo do progrese onemocnění. Inhibitor 3A4 a méně i dalších izoforem CYP. Zvyšuje AUC midazolamu až o 80 %.

Androgenní Deprivace: Rakovina prostaty často reaguje na snížení hladin androgenů (mužských pohlavních hormonů, zejména testosteronu). Tato strategie se nazývá androgenní deprivace nebo hormonální ablace. Lze jí dosáhnout odstraněním varlat nebo farmakoterapií.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka