4. Léčba nespavosti, somnolence, ADHD, poruch paměti – hypnotika, psychostimulancia, kognitiva

Comparison of the effects of zolpidem and zopiclone on nocturnal sleep and sleep latency in the morning: a cross-over study in healthy young volunteers - PubMed (nih.gov)
Neurol. praxi: Nadměrná denní spavost a její léčba (neurologiepropraxi.cz)
Doporučené postupy psychiatrické péče 2018 (psychiatrie.cz) - ADHD

Nespavost (insomnie)

Subjektivně vnímaná neschopnost usnout nebo dosáhnout kvalitního a nepřerušovaného spánku. Nutno vyloučit skryté onemocnění, které může toto vyvolávat (arytmie, úzkosti, feochromocytom atd.). Velmi často je nespavost provázána s psychickou nepohodou, z toho vychází léčebná strategie (antidepresiva, psychoterapie).

Benzodiazepiny:
rychlý nástup účinku, vhodné jen krátkodobě kvůli adikčnímu potenciálu. Riziko pádů, paradoxní excitace, pro populaci 70+ nevhodní lipofilnější zástupci skupiny (klonazepam, diazepam). Naopak hydrofilnější alprazolam, oxazepam, midazolam (Dormicum).

Z-drugs:
Zolpidem, zaleplon (neregistrovaný, krátký biologický poločas), (es-)zopiklon (Zopitin, Esogno, mají delší biologický poločas oproti zolpidemu). Stejná rizika a téměř stejný MÚ. Z-drugs nepůsobí euforicky, naopak vystupňován sedativní efekt (=malá účinnost na úzkostné stavy, vyšší na insomnii).

Antidepresiva:
vzhledem k častému psychologickému podtextu nespavosti lze očekávat efekt i u nesedativních antidepresiv. Z těch sedativních lze uvést trazodon (Trittico, T. prolong) a mirtazapin (existují i orodispergovatelné tablety).

Melatonin:
přirozený hormon, který se účastní cirkadiánního rytmu, jeho koncentrace roste po setmění. Existuje registrovaná a volně prodejná 10 tbl verze. Větší jen na recept. Existuje několik doplňků stravy s melatoninem, SÚKL povoluje jen doplňky s denní dávkou 0,5 mg, 2 mg tbl bez půlící rýhy s dávkováním 1/4 tbl ale toleruje.

OTC a doplňky:
kozlíkové ("valeriánské") kapky, CBD, tryptophan.

Spavost (somnolence)

Somnolence, tedy nadměrná spavost či ospalost, je porucha vědomí. Může být způsobena různými faktory, včetně závažných neurologických a psychologických onemocnění. V některých případech může být léčba zaměřena na odstranění základní příčiny. Pokud je však somnolence závažná a ovlivňuje denní funkce, mohou být použity psychostimulancia, tj. modafinil (Vigil). Tyto léky zvyšují bdělost a pozornost. Dále lze využít bupropion coby psychostimulující antidepresivum. Oxybát sodný (sodná sůl GABA) pod názvem Xyrem sol. Lze také využít kofein.

Srovnej narkolepsie.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder):
donedávna poddiagnostikovaná nosologická jednotka. To způsobuje výpadky léčiv kvůli prudkému nárůstu poptávky i v dospělé populaci.
Léčba ADHD je komplexní a může zahrnovat psychoterapii, poradenskou podporu a farmakoterapii. K léčbě ADHD jsou často používána psychostimulancia, hlavně methylfenidát (Ritalin, Concerta). Tyto léky zvyšují koncentraci a pozornost u pacientů s ADHD.

Methylfenidát zpomaluje růst do výšky až o 1,5 cm/rok.

Poruchy paměti:
Nutno uvážit závažná onemocnění, která se takto mohou projevovat (Alzheimer, frontotemporální demence, roztroušená skleróza,...)
Léčba poruch paměti může být obtížná, protože existuje mnoho faktorů ovlivňujících kognitivní funkce. Kognitivní trénink, psychoterapie a farmakoterapie mohou být součástí léčebného plánu. Některé léky, jako jsou inhibitory acetylcholinesterázy (např. donepezil, rivastigmin, galantamin) lze využít u pacientů s Alzheimerovou chorobou a podporují cholinergní neurotransmisní systém.
Časné nasazení kognitiva může zpomalit progresi onemocnění.

Nootropika jsou skupinou, která zlepšuje látkovou výměnu v mozku. Obvykle nemají tak dobrou oporu v randomizovaných studiích. Jsou však častěji dostupná bez receptu a často jsou využívána u mladších lidí pro zlepšení učení a poznávacích funkcí. Ginkgo biloba - i registrované přípravky se standardizovaným obsahem (EGb 761) Tebokan 40 mg a 120 mg. Dále například Gingio. Po jídle.
Piracetam - 800 mg a 1200 mg, nebrat na noc.
Dále ženšen, pětilistý (nepravý ženšen), sibiřský ženšen (eleuterok ostnitý).

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka