24. Léčba DM I. typu

Cukrovka 1. typu: co to je a jak se léčí? | NZIP
2. Selfmonitoring diabetika, využití zdravotnických prostředků - Pražské lékárny (prazskelekarny.cz)
4. Prevence a screening diabetu v lékárnách - Pražské lékárny (prazskelekarny.cz)
6. Injekční antidiabetika – přehled, nežádoucí účinky, postavení v praxi. - Pražské lékárny (prazskelekarny.cz)
7. Akutní komplikace diabetu, jejich řešení - Pražské lékárny (prazskelekarny.cz)

DM I je autoimunitní onemocnění charakterizované destrukcí Langerhansových ostrůvků slinivky břišní a poklesem fyziologické produkce inzulinu. Oproti diabetikům 2. typu reagují dobře na podávaný inzulin, proto tvoří základ terapie inzulin podávaný v perech/v pumpě.

Záchyt nemocných

Nemoc je částečně geneticky podmíněná, proto je vhodné monitorovat pacienty s pozitivní rodinnou anamnézou, poučit je a měřit glykemii při polydipsii, nevolnostech, únavě. Zde lze s výhodou využít orientační měření glykemie v lékárnách, kde lze výsledky měření i konzultovat s odborníkem.

Léčba

Vzhledem k tomu, že relativně vysoké procento nemocných jsou děti, je nutné dbát na adherenci k léčbě a poučit i okolí pacienta. Nutná je dobrá životospráva, tj. pravidelný aerobní pohyb, pravidelná a zdravá strava s nízkým glykemickým indexem. Diabetik by měl mít vždy po ruce zdroj sacharidů při hypoglykemii a inzulin při hyperglykemii.
Inzulinoterapie obvykle kombinace rychle působící inzulin 3xD + bazál jednou denně. Inzulinová pumpa po schválení revizním pracovníkem, viz například zde.

Kontrola glykémie

Základem je pravidelné měření glykemie. Starší a levnější varianta zahrnuje lancety a diagnostické proužky + zapisování hodnot pro zpětnou kontrolu. Přibývá subkutánních senzorů, které měří glykemii kontinuálně a ukládají hodnoty například do chytrého telefonu (například Freestyle Libre). Pojišťovna proplácí hlavně dětem s prvním typem diabetu. Některé inzulinové pumpy zároveň měří glykemii. Stejně jako u DM II lze stanovovat glykovaný hemoglobin.

Subtypy

Některé protilátky se vyskytují pouze přechodně, jiné přetrvávají většinou celoživotně. To umožnilo prokázat, že i ve vyšším věku je běžný výskyt autoimunitního diabetu. Tento typ diabetu byl označen jako latentní autoimunitní diabetes dospělých neboli LADA (zkratka pochází z anglického názvu latent autoimmune diabetes in adults). Jinými slovy, tuto variantu diabetu 1. typu dostane starší člověk, u kterého se projevy rozvíjí pomalu a dlouho se zdá, že by mohlo jít o cukrovku 2. typu.

Cukrovka 1. typu: co to je a jak se léčí? | NZIP

Viz Distinct Phenotypes of Islet Antigen-Specific CD4+ T Cells Among the 3 Subtypes of Type 1 Diabetes | The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism | Oxford Academic (oup.com)

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka