33. Konvenční protinádorová chemoterapeutika

Aktuální vydání Modré knihy » Linkos.cz
Co jsou to cytostatika, co je to chemoterapie » Linkos.cz

Obecně snaha o výběr léčiva, které se kumuluje v nádorové tkáni a není toxické pro zdravou tkáň. Může docházet k rezistenci podobně jako u ATB, proto se používají kombinace léků, viz například Chemoterapeutické režimy – WikiSkripta.
Dávka se někdy vypočítává podle teoretického povrchu těla (BSA - body surface area).

  1. Cyklofosfamid: Jedná se o alkylující léčivo, které narušuje strukturu DNA v buňkách, což vede k inhibici buněčného dělení. Používá se v léčbě různých typů nádorů, včetně rakoviny prsu, rakoviny vaječníků a leukémií. Podává se jako infuze nebo méně často jako tableta.
  2. Doxorubicin: Anthracyklino, vmezeřuje se do dvoušroubovice DNA a způsobuje zlomy, oxdiační stres.
  3. Vinkristin: Jedná se o alkaloid z rostliny rodu Vinca (barvínek), který blokuje mikrotubuly v buňkách, což vede k narušení buněčného dělení. Je součástí kombinační léčby pro mnoho typů nádorů, včetně leukémií, lymfomů a některých solidních nádorů.
  4. Metotrexát: Tento antimetabolit inhibuje enzym dihydrofolátreduktázu a tím blokuje syntézu purinů, což je nezbytné pro růst buněk. Používá se k léčbě různých typů rakoviny, včetně leukémií, lymfomů a rakoviny prsu. V onkologických indikacích se obvykle podává jednou denně, v revmatologii jednou za týden.
  5. 5-Fluorouracil (5-FU): Další antimetabolit (analog pyrimidinové báze), který interferuje se syntézou DNA a RNA v buňkách. Je široce využíván v léčbě kolorektálního karcinomu, rakoviny prsu a jiných solidních nádorů.
  6. Cisplatina: Platinu obsahující sloučenina, která vytváří nepřirozené vazby s dusíkem v DNA, což vede k inhibici buněčného dělení. Používá se při léčbě různých typů nádorů, včetně nádorů varlat, plic a vaječníků.
  7. Selektivní modulátory estrogenního receptoru (SERM) jsou třída léčiv, která interagují s estrogenním receptorem v buňkách a mohou mít jak estrogenní, tak antiestrogenní účinky v závislosti na typu tkáně, se kterou interagují. V ČR v onkologické indikaci tamoxifen.

Karcinom prsu.
Jako adjuvantní léčba u žen s karcinomem prsu a nálezem metastáz v axilárních uzlinách a také jako léčba metastazujícího karcinomu prsu u mužů a žen. Ženy, které mají pozitivní nález estrogenových receptorů, a ženy po menopauze budou s mnohem větší pravděpodobností odpovídat na léčbu tamoxifenem. Tamoxifen může být podáván s jinými cytostatiky a při ozařování.

SPC Tamoxifen Ebewe

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka