12. Léčba srdečního selhání, léčba srdečních arytmií

11. Farmakoterapie hypertenze - Pražské lékárny (prazskelekarny.cz)
12. Farmakoterapie srdečního selhání, přehled léčiv - Pražské lékárny (prazskelekarny.cz)
13. Farmakoterapie poruch srdečního rytmu, přehled léčiv - Pražské lékárny (prazskelekarny.cz)

Nefarmakoterapeutické postupy:

Kardioverze:
Externí elektrický šok k "resetování" srdečního rytmu zpět k normálu. Kardioverze se často provádí u pacientů s fibrilací síní nebo jinými formami rychlých arytmií. Elektrická kardioverze | IKEM
Ablace srdečního rytmu:
Invazivní postup, při kterém se zavede katetr k problémovým oblastem srdce, kde se vytvářejí arytmie. Tyto oblasti jsou pak buď zahřívány (radiofrekvenční ablace) nebo méně často chlazeny (kryoblace) k zastavení abnormálního šíření vzruchu.
Implantabilní kardioverter-defibrilátor (ICD):
ICD je malé zařízení, které sleduje srdeční rytmus a může automaticky vyvolat elektrický šok k nápravě život ohrožujících arytmií.
Kardiostimulátor (pacemaker):
V případech, kdy srdce bije příliš pomalu, může být kardiostimulátor implantován k regulaci srdeční frekvence.
Koronární bypass:
V některých případech může být arytmie způsobena ischemickým onemocněním srdce. V těchto případech může být nutná koronární bypassová operace k obnovení krevního zásobení srdce.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka