16. Další terapeutické využití léčiv používaných v terapii hypertenze

Diuretika: korekce minerálních dysbalancí. Především spironolakton pro kompenzaci hypokalémie, furosemid pro kompenzaci hypernatremie.
Léčba otoků: furosemid, indapamid.

Betablokátory: lze využít ke korekci některých arytmií, zabránění remodelace myokardu po infarktu, prevenci anginy pectoris, proxylaxe migrény a zabránění třesu rukou (hlavně iplp propranolol, BB se v některých sportech považují za doping).

ACEi a sartany: CHSS, ochrana ledvin u pacientů s cukrovkou nebo jinými formami nefropatie.

Blokátory kalciových kanálů: CHSS, Raynaudův fenomén, angina pectoris, Prinzmetalova angina pectoris (vazospastická). Nifedipin lze topicky použít k léčbě análních fisur (zdroj, u nás IPLP). Verapamil a diltiazem i jako antiarytmikum.

Blokátory alfa receptorů (alfa sympatolytika): léčba benigní hyperplazie prostaty, léčba předčasné ejakulace.

Glifloziny: původně antidiabetika, která snižují tlak krve. Mohou snižovat frekvenci hospitalizací u pacientů se srdečním selháním.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka