Čípkový základ - kalkulačka

Do prvního sloupce zadejte navážky účinných látek pro deset čípků, do druhého sloupce patří vytěsňovací koeficient podle lékopisu, případně 0.7, pokud látka v lékopisu není. Poslední řádek je vyhrazen pro hmotnost čistého čípkového základu v jedné čípkové formě v gramech.

Příklad:

Při přípravě paracetamolových čípků 125 mg v adeps solidus se do prvního sloupce vepíše 1.25 (0.125 g * 10 ks), do druhého 0.75 (dle tabulky). Do posledního řádku se vepíše 1 (dětská forma). Ostatní pole zůstanou prázdná. Vyjít by mělo 10.06 g adeps solidus na 10 ks čípků.

Navážka čípkového základu na 10 ks čípků: g.


Kalkulačka počítá s nadbytkem 10 % čípkové hmoty.