Jak se připravit na konzultaci v lékárně?

Konzultací se rozumí koordinovaný rozhovor s farmaceutem v soukromí, zpravidla v oddělené místnosti k tomu určené. Za konzultaci nelze považovat rozhovor v oficíně při výdeji léků na recept. Lékárník je pochopitelně zavázán mlčenlivostí vůči zdravotnímu stavu pacienta.

Na měření krevních ukazatelů jako hladina glukózy nebo celkový cholesterol je vhodné přijít nalačno, výsledky měření jsou tak přesnější. Před samotným odběrem Vás farmaceut seznámí s procesem měření a nechá Vás podepsat informovaný souhlas s procedurou. Pokud trpíte poruchou srážlivosti krve nebo berete léky na ředění krve, je vhodné na to upozornit ještě před odběrem. Odběr kapky krve se provádí z prstu sterilní lancetou, odběr téměř není cítit. Po samotném odběru vám lékárník místo vydezinfikuje a místo vpichu přelepí náplastí, ačkoliv krev z prstu teče jen výjimečně.
Na závěr konzultace dojde ke zhodnocení výsledků v kontextu věku pacienta, jeho celkového zdravotního stavu. Při hraničních hodnotách lze doporučit druhé měření po několika dnech, při jednoznačně vysokých hodnotách je vhodné kontaktovat ošetřujícího lékaře.

Pro konzultaci spojenou s revizí užívaných léků je vhodné při první schůzce poskytnout seznam užívaných léků včetně dávkování a jménem lékaře, který je předepisuje. Velmi cenným zdrojem informací je lékařská zpráva z poslední doby, kterou, pokud ji poskytnete, výrazně zvýší kvalitu prováděné konzultace. Pokud si nejste jisti názvem užívaného léku, farmaceut může s Vaším svolením nahlédnout do lékového záznamu a dohledat předepsané léky za poslední rok.
Na druhé schůzce se doplní případné nesrovnalosti v donesených dokumentech a postupně se proberou možné lékové problémy. Závěrem má pacient prostor doptat se na všechny své otázky stran zdraví a možností léčby. Po dokončení konzultace dostane zápis o konzultaci pro pacienta a podrobnější variantu (například s odkazy na odborné články) pro ošetřující lékaře.

U odvykání kouření se kromě samozřejmého doporučení netabákových přípravků a jejich dávkování probírá i psychosociální aspekt závislosti, tedy proč pacient začal kouřit, proč se nyní snaží přestat a co mu v tom brání. Zanechat kouření je běh na dlouhou trať a proto je vhodné návštěvu opakovat dvakrát po dvou až čtyřech týdnech, následně za půl roku nebo dle potřeby.

Více se o kardioscreeningu v lékárnách a o konzultacích dozvíte zde.