Screening onemocnění a konzultace v lékárnách

Valná většina lékárenských společností postupně zavádí možnost odborných konzultací. Jedná se o možnost, jak bez nutnosti objednání a cesty k praktickému lékaři včas zachytit závažné onemocnění jako je vyšší cholesterol, počínající cukrovka, sklony k dnavým záchvatům a podobně. Spolu se screeningem kardiologických onemocnění většina aktivních lékáren nabízí lékové poradenství, kdy dochází k podrobnému rozboru pacientova stavu a jeho medikace odborníkem úzce zaměřeným na humánní léčiva a jejich interakce.

Měření krevního tlaku v lékárně. Obrázek z unsplash.com

Mezi další běžné programy v lékárnách patří asistence při odvykání kouření, nácvik správné manipulace s inhalátorem nebo provedení orientačních testů na počínající Alzheimerovu chorobu. Drtivá většina výše uvedených programů je poskytována lékárnou zdarma. Přínos konzultační činnosti v lékárnách je dobře popsán odbornou literaturou, zatím spíše ze zahraničí, kde má konzultační činnost delší tradici - ačkoliv i v ČR je tato činnost ukotvena v zákoně již od roku 2012.

odhaleny byly chyby ve způsobu užívání léku u 31 % pacientů, u 84 % pacientů byla nalezena chyba ve farmakoterapii.

Sell R, Schaefer M. Prevalence and risk factors of drug-related problems identified in pharmacy-based medication reviews. Int J Clin Pharm. 2020

Škála nabízených služeb se liší lékárnu od lékárny, v zásadě lze využít:

 • Lékové poradenství a konzultace
 • Měření tlaku krve
 • Měření glykémie
 • Měření celkového cholesterolu
 • Měření kyseliny močové
 • Odvykání kouření
 • Alzheimer screening
 • Manipulace s inhalátory
 • Koordinace samoléčení

Měření glykemie, cholesterolu a kyseliny močové je určeno zejména pacientům, kteří s patologickými hodnotami zatím diagnostikováni nebyli.

Mezi reálné případy z praxe při konzultační činnosti lze zařadit:

Pacientka vystřídala několik lékařů se stížnostmi na chronický dráždivý kašel. Při konzultaci se zjistilo, že kašel začal v době, kdy začala brát lék na tlak, u kterého se tento nežádoucí účinek objevuje ve zhruba 10 % případů. Po změně léku lékařem kašel vymizel.

Pacientka brala stejný lék od dvou lékařů současně, vždy pod jiným názvem. Každý lék si vyzvedávala v jiné lékárně a na škodlivou duplicitu se tak přišlo až při konzultaci.

Pacient bral lék na ochranu žaludku a lék na prevenci krevních sraženin zároveň. Při konzultaci byl upozorněn na to, že 1. lék výrazně snižuje účinnost 2. léku. Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem byla farmakoterapie upravena.

U pacienta se nedařila nastavit koncentrace léku v krvi, ačkoliv v nemocnici ji měl vždy dobrou. Jako pravděpodobný důvod se ukázala změna rychlosti odbourávání léčiva u silných kuřáků – v nemocnici pacient nekouřil.

V rámci Prahy výše uvedené konzultace poskytují například

 • lékárna EUC – Malešice (Plaňanská 573)
 • lékárna EUC – Chodov (Šustova 1930)
 • většina fakultních nemocnic
 • lékárny BENU

Podrobnosti o tom, jak konzultace probíhají se dozvíte zde.